Hösten 2017 kunde vi ta del av en mängd Metoo-upprop från hundratals kvinnor inom arbetaryrkena.

Kvinna efter kvinna delade sina erfarenheter av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Den utsatthet som många av våra medlemmar lever under synliggjordes och krav på förändring restes.

Tystnadskulturen bröts för att många vågade säga ifrån. Men det finns fortfarande en stor grupp som inte vill berätta av rädsla för att bli av med sina jobb.

Det är vår uppgift som fackförbund att göra deras röster hörda och åstadkomma en förändring. Därför har Handels, HRF och Seko nyligen startat kampanjen #sägifrån.

Den riktar sig till alla med tidsbegränsade anställningar och uppmanar dem att kontakta sin lokala Moderata politiker för att avskaffa allmän visstidsanställning.

När den tidigare Moderatledda regeringen införde anställningsformen allmän visstid 2008 var vi många som varnade för att det skulle leda till ökad otrygghet på arbetsplatserna. Tyvärr besannades vår oro.

I de branscher som vi representerar är tidsbegränsade anställningar vanliga.

Inom Hotell- och restaurangbranschen har cirka 40 procent av de anställda en otrygg anställning och bland kvinnor inom detaljhandeln saknar nästan åtta av tio en fast anställning på heltid. Otrygghet leder till ökad utsatthet.

Enligt en specialbeställd arbetsmiljöundersökning från SCB 2015 utsätts till exempel handelsanställda med otrygg anställning oftare för sexuella trakasserier och är dessutom mindre benägna att påtala brister på arbetsplatsen.

Även LO:s jämställdhetsbarometer från 2015 konstaterar att otryggt anställda oftare än andra utsätts för sexuella trakasserier.

Vi är övertygade om att det finns Moderater som ser att problemen med sexuella trakasserier har ett tydligt samband med otrygga anställningar och vill göra något åt detta

HRF, Handels och Seko

I kampanjen #sägifrån berättar Elin, Sara och Katarina om hur otryggheten på deras arbetsplatser påverkade och tystade dem av rädsla för att inte få förlängd anställning eller fler timmar.

Jaquelines berättelse, å andra sidan, visar hur det kan gå för den som protesterar:

”Han började snacka med mig och gjorde sexuella anspelningar. Jag sa ifrån för det kändes inte okej. Då blev han sur och sa att jag kunde glömma att jag skulle få jobba kvar på restaurangen. Jag tog inte så hårt på det. Trodde mest det var ett tomt hot. Men det blev min sista kväll på det jobbet. Jag fick inte vara kvar.”

Det här är fyra röster av tusentals – exemplen på liknande berättelser är otaliga. Det är bara genom trygga anställningar som vi kan sätta stopp för utsattheten på arbetsplatserna.

Det var Moderaterna som införde allmän visstidsanställning i Lagen om anställningsskydd, och tillsammans med Socialdemokraterna skulle Moderaterna kunna bilda ett brett och stabilt stöd i riksdagen för en lagändring.

Vi är övertygade om att det finns Moderater som ser att problemen med sexuella trakasserier har ett tydligt samband med otrygga anställningar och vill göra något åt detta.

Nu har de möjlighet att vända klockan rätt och hjälpa oss att ta ett viktigt steg mot ett tryggare arbetsliv för alla.