Inte komma på möten, baktala chefen, undanhålla information och till och med vägra utföra arbetsuppgifter. Det är några sätt som en medarbetare kan mobba sin chef på och beteendet är vanligare än man trott.

Det fastställer en undersökning som är gjord av Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska Institutet, skriver Ingenjören.

Av 18 000 tillfrågade chefer i hennes undersökning kände sig 586 personer, eller 3,2 procent, mobbade.

Värst drabbade verkar statligt anställda chefer vara. Av dem kände sig närmare 7 procent mobbade.

Bland högre chefer var det fler kvinnor som kände sig mobbade, medan det bland lägre chefer var fler män.

Christina Björklund menar att chefer som blir mobbade bör kontakta till exempel HR-avdelningen, företagshälsan, Arbetsmiljöverket, arbetsgivarorganisationerna och fackförbundet.

– Men facket kommer ofta in alldeles för sent, säger hon. Då kan det vara så att även om den mobbade får hjälp, så har allt förtroende mellan den drabbade och företaget redan gått förlorat, säger hon till Ingenjören.

Ofta är det otydligheter på arbetsplatsen som skapar en grogrund för mobbningen. En vanlig faktor är intern konkurrens som går för långt.

Även ständiga omstruktureringar som stressar personalen kan bidra till mobbning.