Den utredning om konflikträtten som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tillsatt efter den utdragna konflikten i Göteborgs hamn ska vara klar senast den sista maj.

Men redan nu finns ett förslag som utredningen kommer att lägga fram, rapporterar Ekot, som tagit del av förslaget genom en källa.

Enligt Ekot innebär förslaget att ett fackförbund, ”med några viktiga undantag”, inte ska kunna ta till stridsåtgärder på det sätt som skett i Göteborgs hamn om arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal med en annan part.

Det ska dock finnas undantag: ”Om syftet för det konkurrerande facket är att få till ett kollektivavtal ska strejkrätten ändå finnas kvar, men flera villkor måste vara uppfyllda”, skriver Ekot. ”Till exempel måste det fack som redan har avtal godkänna det konkurrerande fackets konflikt”, uppger Ekot.

Göran Arrius är ordförande för akademikernas centralorganisation Saco.

Han menar att uppgifterna, om de stämmer, är ”väldigt allvarliga” och ”ett stort ingrepp i den svenska modellen”.

– Vi ser att det här blir en inskränkning i konflikträtten och att man binds av fredsplikt om det redan finns ett avtal. Det gör att en mindre facklig organisation kan ha svårt att teckna kollektivavtal. Vi ser också en stor oro för många av Sacoförbundens möjligheter att kunna företräda sina medlemmar och teckna kollektivavtal på arbetsplatserna, säger han.

Att det fack som har ett kollektivavtal med arbetsgivaren kan få makt att godkänna det konkurrerande fackets konflikt beskriver Göran Arrius som ”egendomligt”.

– Det här är en genomgripande förändring till det sämre i den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi är oerhört oroade över.

Vad hoppas du händer i slutet av maj när utredningen ska presenteras?
– Jag hoppas att alla fackliga organisationer blir lika tydliga som Saco och säger nej till utredningen. Och att vi inte låter en begränsad konflikt förändra spelreglerna totalt i Sverige.

Även Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, beskriver uppgiften om att ett fackförbund kan få makt att godkänna ett annat förbunds konflikt som ”märklig”.

– Jag har hört talas om att det skulle finnas i det här materialet. Det är nånting vi inte alls känner igen från hur vi har varit vana vid att ha det i Sverige, och jag kan inte förstå hur det skulle fungera, säger han.

Peter Jeppsson menar att det skulle kunna öppna för att facken samarbetar mot arbetsgivaren.

– I värsta fall skulle de ju kunna spekulera tillsammans i hur man använder det och vem som ömsom har nytta av konflikt. Med de få uppgifter jag har så låter det väldigt märkligt.

Peter Jeppsson är dock positiv till utredningen i stort även om han menar att det är svårt att diskutera förslag i detalj innan utredningen är klar.

– Det är väldigt bra att man tar itu med det här och täpper till för möjligheten för Hamnarbetarförbundet att sabotera den svenska modellen, säger han.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommenterar uppgifterna i ett mejl till Arbetet.

”Konflikträtten är grundläggande i den svenska modellen. Den ska fortsatt vara mycket stark i Sverige. Jag kommer inte lägga fram förslag som får långtgående konsekvenser på arbetsmarknaden i övrigt eller som öppnar upp för att arbetsgivaren fritt kan välja vem man tecknar avtal med.” skriver Ylva Johansson

Strejkrättsutredningen

• I juni gav regeringen utredaren Tommy Larsson uppdraget att se över konflikträtten, utifrån en infekterad situation i Göteborgs hamn. I hamnen har avtalslösa Hamnarbetarförbundet tagit till stridsåtgärder mot arbetsgivaren APM, som har avtal med Transport.

• Utredningen ska lämnas till regeringen senast sista maj.