Vänster-högerskalan har inte spelat ut sin roll. Det är tydligt när man tittar på riksdagens så kallade enfrågepartier.

De lyckas sällan vara ett tredje alternativ till höger och vänster.

Inte minst gör Sverigedemokraternas ställningstaganden i arbetsmarknadspolitiken det uppenbart att partiet definitivt har valt ideologisk sida.

Kristdemokraterna skulle varken vara höger eller vänster. Miljöpartiet likaså.

Sverigedemokraterna har också försökt, men nu verkar tiden vara över även för dem.

Utan att klumpa ihop de här tre partierna i övrigt har de alla försökt vara ”en tredje kraft” i svensk partipolitik. Alla tre har till slut tvingats in på vänster-högerskalan.

Tankesmedjan Tiden har undersökt Sverigedemokraternas ställningstaganden till arbetsmarknadspolitiska frågor som turordningsreglerna i las, förstatligande av a-kassan och stapling av tidsbegränsade anställningar.

I alla frågorna har de konsekvent gått på en högerideologisk linje.

Avskaffa turordningsreglerna, gör a-kassan obligatorisk via staten, och fortsätt göra det möjligt att stapla otrygga anställningar.

Tidens rapport gör det väldigt tydligt att arbetarrörelsen är en av Sverigedemokraternas främsta huvudmotståndare.

Det är väldigt långt från att vara ett tredje alternativ utanför höger-vänsterskalan.