En av de märkligaste sakerna med hatet mot judarna är att hatet uppstod i många länder redan innan det fanns någon judisk befolkning.

Det hade förmodligen inte spelat någon roll vad judarna gjort eller sagt eller gjort. De var dömda på förhand.

Så var det till exempel i Sverige.

Under medeltiden – 400 – 1400-talet – svartmålades judar i kyrkomålningar. Det var då kyrkan som förmedlade nyheter, men på den tiden fanns knappt några judar alls i Sverige.

Det var först efter år 1775 som judar hade rätt att bosätta sig i Sverige utan att det krävdes att de skulle avsäga sig sin tro.

Att judar hånades i kyrkomålningar berodde på att vi kopierade målningar och normer ifrån kontinenten. Sverige var långt ifrån ensamt med att göra så. Antisemitiska texter översattes och spreds bland annat till Japan och Korea där det inte fanns någon judisk befolkning alls.

En av de vanligaste förklaringarna till antisemitism är att kristna kyrkor anklagade judarna för att ha mördat Jesus. Den kristna kyrkan konkurrerade också med judendomen vilket bidrog till att kyrkan hade ett intresse av att underblåsa judehatet i Europa.

Att nazister och högerextrema gjort hatet till sitt har delvis andra förklaringar. I slutet av 1800-talet började nationalstater växa fram.

Nationalismen bygger på treenigheten folk, familj och fosterland.

Romer, samer, homosexuella och judar var alla exempel på grupper som inte passade in i nationalstatsbygget. Judar var dessutom spridda i många länder och undergrävde därmed strävan efter en enhetlig nation.

Samtidigt, under 1800-talets slut, blommade darwinismen och alla möjliga märkliga försök gjordes för att dela upp människor i olika raser. För Storbritannien, Frankrike och andra kolonialstater passade dessa resonemang utmärkt eftersom de slapp ta moralisk hänsyn och kunde plundra sina kolonier.

I den digitala samtiden har hatet mot judar flyttat ut på nätet och idén om en global judisk konspiration har fått ny spridning.

Den senaste tiden har det kommit flera oroväckande rapporter om hur antisemitismen ökat i världen.

Störst är hatet i Mellanöstern och Nordafrika följt av Östeuropa.

Men även här i Sverige och i länder som står oss nära – som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA – ökar hatet.

Det här sker samtidigt som nationalismen växer.