Ungefär 200 000 människor arbetar med platinautvinning i Sydafrikas norra delar.

Atlas Copco och Sandvik är två svenska börsjättar som säljer utrustning och tjänster till landets platinaindustri och för andra gången har organisationen Swedwatch nu granskat bolagens inverkan på mänskliga rättigheter i områdena.

Sydafrika

Fackligt krig utan slut i Sydafrika

Global

I ett uttalande säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch och författare till rapporten:

– Atlas Copco och Sandvik har sålt utrustning till Sydafrikas platinaindustri under många år. Trots det kan ingen av dem visa att de försöker påverka sina kunder att ta ansvar för problemen i sektorn.

Rapporten bygger på enkätsvar från 600 personer som bor i Sydafrikas platinabälte, en region djupt plågad av fattigdom. Dessutom genomfördes en fältstudie under fjolåret som var en uppföljning på en tidigare som gjordes 2013.

I de nya enkätfrågorna uppger bland annat 67 procent av de svarande att ingen kompensation utgår när gruvbolag tar över landområden för sin verksamhet.

  • 82 procent har aldrig varit i kontakt med utländska bolag som gör affärer med gruvbolagen.
  • 64 procent anser att gruvbolagen har negativ inverkan på samhället.
  • 62 procent uppger att gruvindustrin försämrar vattenkvaliteten.
  • 70 procent menar att deras liv har påverkats negativt av gruvbolagens verksamhet.

Ytterligare problem som tas upp i rapporten är utnyttjandet av korttidskontrakt och kvinnors rättigheter.

Många kvinnor går ständigt runt med rädsla för att utnyttjas sexuellt eller utsättas för andra brott. Och för att ha en chans till jobb måste de oftast erbjuda sexuella tjänster eller en ekonomisk muta.

1000 gruvarbetare räddade i Sydafrika

Global

Både Sandvik och Atlas Copco menar att det är bra att granskningen genomförs. Sandvik hänvisar emellertid till att företagets kunder stod för mindre än 3 procent av omsättningen inom platinaindustrin 2016.

”Vi är noga med att informera om vår uppförandekod och vi tycker det är viktigt att våra kunder följer de internationella lagar och regler som gäller”, skriver bolaget i en kommentar till rapporten.

Atlas Copcos verksamhet i Sydafrika hade 2016 intäkter på 1,9 miljarder kronor, varav försäljningen till platinagruvorna är en liten del av detta, enligt företagets pressavdelning.

Bolagets totala intäkter samma år var 101 miljarder kronor

Sara Liljedal, presschef.

”Vi är medvetna om att situationen i gruvnäringen på många sätt är svår och att en stor del av befolkningen är mycket fattig och utsatt. Vi för diskussioner med våra större kunder om dessa frågor, både om arbetsvillkor och om hur de arbetar för att bidra till den lokala utvecklingen”, skriver Sara Liljedal, presschef på Atlas Copco, i ett mejl till Arbetet Global.

”Vi har också besökt våra största kunder för att förstå mer och för att visa att detta är viktigt för oss. Vi är övertygade om att vår närvaro bidrar positivt till Sydafrika genom våra verktyg som förbättrar arbetsförhållanden, vår strikta attityd till korruption och diskriminering”, fortsätter Sara Liljedal.

Swedwatch slutsatser

Rapporten rekommenderar Atlas Copco och Sandvik att föra dialog med sina kunder för att försöka påverka dessa att ta det ansvar som krävs, liksom redovisa vilka risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter som gjorts när det gäller deras kunders verksamhet i Sydafrika.

Rapporten rekommenderar även Sveriges regering att säkerställa att svenska företag genomför risk- och konsekvensanalyser för sina verksamheter, värdekedjor och investeringar.

Bakom rapporten Carrying the cost – Human rights impacts in communities affected by platinum mining in South Africa, and the responsibilities of companies providing mining equipment står förutom Swedwatch även Afrikagrupperna och Svenska kyrkan. Fältstudien genomfördes i samarbete med Bench Marks Foundation.