En uppgörelse är klar om Findusanläggningen i Bjuv.

Uppgörelsen har träffats mellan Findus och bolaget Foodhills, som tidigare lagt bud på anläggningen och presenterat planer på att omvandla den till en industripark med inriktning mot livsmedel.

Bjuv - en ort i förändring

Stukade ärtorten Bjuv hoppas på framtiden

Nyheter

Tanken har varit att locka dit olika företag inom livsmedelsbranschen och Bengt Persson, ordförande i Foodhills, har tidigare sagt till TT att han hoppas att industriparken ska ge minst lika många nya jobb till Bjuv som försvann när Findus lämnade.

Runt 400 berördes av nedläggningen.

Uppgörelsen kommer att presenteras vid en presskonferens under tisdagen i närvaro av bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Findus presstjänst vill inte lämna några uppgifter om innebörden av uppgörelsen, utan hänvisar till presskonferensen.