Personal som får knytnävsslag mot halsen från de som tvångsvårdas på SiS och fyllda läskburkar som kastas mot ansiktet.

Det är exempel på händelser som personal vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) utsätts för, enligt uppgift från SVT. 

I fjol kom det in nära 1 900 anmälningar till myndighetens interna händelserapporteringssystem, vilket var en avsevärd ökning jämfört med tidigare år.

– Det är tuffare jargong, det sker mycket mer våldsamheter i dag, säger Jimmy Haller, huvudskyddsombud, till SVT.

Enligt honom är ett skäl till det ökade våldet att unga vid SiS har svårare psykosociala problem i dag och att de som skrivs in på institutionerna är mer komplexa fall.

Trots att våld inom myndigheten är oacceptabelt, enligt SiS arbetsmiljöpolicy, så anmäls få händelser som personalen utsätts för till polisen, enligt SVT.

Vid en stickprovskontroll som Arbetsmiljöverket utförde visade sig endast 2 av 51 fall, där våld var riktat mot huvudet, ha polisanmälts av personalen.

Något som Jimmy Haller i sin tur tror bero på att personal är osäker på när man egentligen ska göra en anmälan.

Bedriver tvångsvård

• SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling.

• Varje år tar SiS emot omkring 1 000 unga mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och svåra sociala problem och omkring 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk.

• Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet.

• SiS ansvarar också för unga som dömts till sluten ungdomsvård.