Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

De som berörs av strejken arbetar bland annat inom bildindustrin, rapporterar tidningen The Hürriyet Daily News. Strejken har annonserats efter att fackförbunden Türk Metal, Birleşik Metal-İş och Çelik-İş misslyckats med att få igenom sina krav om löneökningar och bättre arbetsvillkor.

Türk Metal har till exempel begärt lönehöjningar om 38 procent under en tvåårig avtalsperiod. Bileşik Metal-İş begärde minst, drygt 30 procent.

Men motbudet från arbetsgivarorganisationen MESS ligger långt därunder. De vill skriva ett treårigt avtal som ska ge 6,4 procent löneökning, liksom en ökning av sociala förmåner på nära 13 procent.

MESS, som representerar fler än 200 företag, har dock fortfarande förhoppningar om att kunna lösa konflikten innan strejkdatumet 2 februari.

Men den turkiska lagstiftningen möjliggör att strejker kan skjutas upp, vilket innebär att en laglig strejk kan avbrytas av ministerrådet i 60 dagar med ett dekret om det anses skada folkhälsan eller den nationella säkerheten.

Och om parterna inte nått en överenskommelse inom de 60 dagarna avgörs tvisten av en skiljedomstol.