Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Metallindustrin i Turkiet präglas av låga löner, långa arbetstider och många arbetsplatsolyckor. Samtidigt levererar företagen hög vinst, rapporterar det globala industrifacket Industriall.

I höstas inleddes avtalsförhandlingar mellan de tre fackföreningarna Birlesik Metal-Is, Celik-Is, Türk Metal och arbetsgivarorganisationen MESS.

Fackförbunden har krävt väsentliga löneökningar, sociala förmåner, uppsägning- och avgångsvederlag, extra betalt för helgdagar och förbättrade hälso- och säkerhetsåtgärder i ett två årigt avtal.

I gengäld erbjöd MESS ett treårigt avtal men med sämre löneökningar.

Förhandlingarna strandade i början av december. I enlighet med turkisk lagstiftning utsågs därefter en officiell medlare, men tvisten kunde inte lösas.

Nu planerar därför facken för en omfattande strejk på 180 arbetsplatser som kan innebära att 130 000 medlemmar tas ut i strejk.

Men den turkiska lagstiftningen möjliggör att strejker kan skjutas upp, vilket innebär att en laglig strejk kan avbrytas av ministerrådet i 60 dagar med ett dekret om det anses skada folkhälsan eller den nationella säkerheten.

Och om parterna inte nått en överenskommelse inom de 60 dagarna avgörs tvisten av en skiljedomstol.

Valter Sanches, generalsekreterare för det globala industrifacket Industriall konstaterar i ett uttalande:

”Vår globala fackförening kommer fortsättningsvis att ge sitt yttersta stöd till turkiska metallarbetare i deras kamp. Strejkrätten är en grundläggande rättighet och varje arbetare borde kunna använda den.”