Kritiken mot reglerna i sjukförsäkringen och hur de tillämpats har under hösten vuxit sig allt starkare. LO har exempelvis ställt sig på barrikaderna och protesterat kraftfullt mot att så många sjuka ramlar ur ersättningssystemet.

Protesterna har gällt den prövning som inträffar efter 180 dagar då bara den som inte kan utföra något ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden har rätt till sjukpenning.

Före jul lovade så Annika Strandhäll (S) att komma med besked på hur regeringen vill hantera frågan. På tisdagskvällen kom hennes svar på Dagens Nyheters debattsida.

Socialministern aviserar en utredning för att se över hur kravet att den som är sjuk inte längre har rätt till ersättning efter 180 dagar om hon eller han klarar av ett ”normalt förekommande arbete”. Diskussionen har handlat om vad som är normalt förekommande arbete.

Som Arbetet tidigare har skrivit anser LO-TCO Rättskydd att det begreppet tolkas alltför strikt.

– Försäkringskassan fyller mer eller mindre begreppet med vilket innehåll som helst. Det finns väldigt få individer i dag som inte Försäkringskassan anser har en arbetsförmåga, sade Robert Sjunnebo till tidningen i december förra året.

Hennes fall kan ge fler sjuka rätt

Arbetsrätt

Annika Strandhäll vill se också över tillämpningen av begreppet ”särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga”.

I tidigare lagstiftningar har det funnits utrymme för att ta hänsyn till sådant som ålder, utbildning och bostadsort.

Socialministern menar också att stödet till individen måste stärkas om reglerna ska gå att leva upp till: ”Och fler behöver ta sitt ansvar för det stödet. Myndigheterna måste samarbeta för individens bästa.” Hon skriver också i debattartikeln att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för att förebygga sjukfall.

Annika Strandhäll vill även se en ”bättre dialog” mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får ett ”nolltoleransuppdrag” för ”det måste bli slut på att människor faller mellan stolarna”.

Hon ska också tillsätta en nationell samordnare som ska ha ”individens och samhällets bästa för ögonen” och se till att regelverket ger ett bra stöd för den som ska komma tillbaka till arbetet.