Det har gått mer än nio månader sedan terrordådet på Drottninggatan. Flera av de stora butikskedjor längs sträckan där lastbilen körde har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.

Det är arbetsgivare skyldiga att göra vid ”tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa”. Anmälan ska göras inom 48 timmar.

Butikerna som ligger på båda sidor av de tre H&M-butikerna längs sträckan har gjort en anmälan, visar Arbetets genomgång.

Men anmälan saknas för samtliga H&M-butiker.

HM har tidigare förklarat för tidningen Handelsnytt att de inte anser att terrorattacken är anmälningspliktig.

Så här sa företagets kommunikationschef Johanna Dahl drygt två månader efter terrordådet:

– I samråd med Svensk Handel bedömde vi att olyckan skedde på allmän plats och att vi inte var direkt utsatta.

På arbetsgivarorganisationen Svensk Handel vill man inte kommentera sådant som rör enskilda medlemsföretag.

Men Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel, svarar allmänt kring såna här anmälningar i ett skriftligt svar:

”Om en anställd inte är direkt utsatt behöver en avvägning göras om en anmälan till Arbetsmiljöverket ska ske eller ej.”

När Arbetet på nytt ställer frågor till H&M om varför deras butiker till skillnad från de kringliggande arbetsgivarna inte anmält dröjer det några dagar.

I går, onsdag, meddelade H&M:s pressavdelning i ett skriftligt svar att de beslutat att anmäla ändå.

”Under den extrema situation som terrorattacken var så har vi på H&M fokuserat på att ta hand om vår personal. Vi på H&M har följt de rutiner som vi har kring krisstöd. Vi har erbjudit stödsamtal till de enskilda anställda som har behövt det i anslutning till händelsen. I denna extrema situation då gjorde vi tolkningen utifrån arbetsmiljölagen att våra anställda inte var direkt utsatta utan attentatet var riktat mot allmänheten. Vid en närmare bedömning har vi i dag beslutat att göra en anmälan”, skriver H&M Sveriges presskontakt Petra Buchinger.

Det är bra att H&M har ändrat sig, anser Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

– Vi tycker att samtliga butiker där det hände på Drottninggatan bör anmäla. De anställda fick ta emot skärrade personer som sprang in i butikerna, så de drabbades även om det inte var riktat direkt mot dem. Ofta handlar det om en psykisk belastning, säger han.

Varför ska arbetsgivaren anmäla?

  • Arbetsgivaren är skyldig att anmäla ”tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa”, enligt arbetsmiljölagen, paragraf 3 a i i tredje kapitlet.
  • Arbetsmiljöverket vill veta när något allvarligt hänt. Detta för att myndigheten ska kunna bedöma om de ska göra en inspektion eller om de på annat sätt behöver komma i kontakt med arbetsgivaren.

Källa: Arbetsmiljöverket