Samtidigt som säkerhetsläget i omvärlden har försämrats har Försvarsmakten problem med försörjningen av personal.

Därför överväger regeringen att öka antalet värnpliktiga som kallas in till grundutbildning från 4 000 till 5 000 per år, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Dagens Nyheters debattsida.

Han skriver att den frivilliga personalförsörjningen har misslyckats med att fylla på landets krigsförband.

”Återaktiveringen av värnplikten var ett nödvändigt beslut för att kunna bemanna våra förband med utbildade soldater. För att ytterligare förstärka personalförsörjningen av det militära försvaret ser vi nu över möjligheten att öka grundutbildningen av värnpliktiga från 4 000 till 5 000 årligen”, skriver Hultqvist.

Han anser att beslutet också kommer att vara positivt för tillförseln av yrkes- och reservofficerare och för rekryteringen till hemvärnet.