LO-fack har slagit larm om situationen på Samhall, de menar att kraven höjs på dem som ska få en möjlighet att jobba där trots nedsatt arbetsförmåga. Igår publicerade tidningen Fastighetsfolket uppgifter om att allt fler tvingas sluta, antingen genom uppsägningar av personliga skäl eller genom att de drivs att säga upp sig själva.

I dag, torsdag, har företrädare för IF Metall, GS, Handels, Kommunal, Fastighets, Seko och LO träffat näringsminister Mikael Damberg för att diskutera situationen på det statligt ägda bolaget.

– Jag tycker vi har haft ett bra möte. Han har lyssnat på våra synpunkter, säger Ann-Marie Stenberg, ombudsman på LO som var med på mötet.

Vad var det viktigaste för er att få framfört till ministern?

– Det är viktigt att få beskriva arbetsmiljöfrågan och den press som våra medlemmar som jobbar på Samhall känner. Att vi är bekymrade över utvecklingen.

Det handlar om att kraven har ökat för att man ska kunna jobba där?

– Ja, absolut, det har blivit hårdare och hårdare krav på de som är där och svårare att komma in. Jag upplever att han har lyssnat på det och tar till sig vad vi säger. Men sedan krävs det naturligtvis att vi får till en dialog med företaget så man kan titta på hur man ska lösa det framåt.

Ni träffade Mikael Damberg i egenskap av ägare?

– Ja, sedan kan ju han som minister inte gå in och styra i detaljfrågor i ett företag. Men han är ägare och då vill vi framföra de synpunkter vi har.

Har ni någon fungerande dialog runt detta med företaget?

– Det är klart att vi har dialog men den skulle kunna vara bättre.

Vad tycker du det har för betydelse för arbetsmarknaden om Samhall utvecklas så som nu beskrivs?

– Det blir ju hårdare klimat även på Samhall. Det är ju så på arbetsmarknaden i stort, men Samhall är ju ett företag där du ska kunna få en chans att jobba med olika funktionshinder.