– Det ena är att samtliga diskrimineringsgrunder nu omfattas av kravet på att arbeta med aktiva åtgärder, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg om de ändringar som infördes förra året.

Dessutom anger lagen numer en metod för förebyggande arbete mot diskriminering som ska ske löpande, det räcker inte att ta fram en plan.

– Du ska undersöka risker för diskriminering, analysera, planera åtgärder och följa upp. Allt detta ska dessutom dokumenteras, säger Agneta Broberg.

Enligt en enkätundersökning som DO nu presenterar känner färre än hälften av arbetsgivarna till de nya kraven. Endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen har lett till ett förändrat arbetssätt. Frågorna ställdes i 521 telefonintervjuer i slutet av 2017.

Hade du väntat dig att lagen efter ett år skulle ha åstadkommit en större förändring än vad den verkar ha gjort nu?

– Nej, det hade jag inte om jag ska vara riktigt ärlig. Vi är mycket väl medvetna om att kunskapen, och kanske i vissa fall vilja också, brister hos arbetsgivare. Men att resultatet skulle bli så dåligt som undersökningen visar hade jag nog inte förväntat mig, säger Agneta Broberg.

Vad tycker du är mest uppseendeväckande?

– En av frågorna vi ställde var om man har kännedom om några förändringar som den nya lagstiftningen innebär. 61 procent känner inte till någon av förändringarna. Det tycker jag är uppseendeväckande.

Är det ett misslyckande för DO att ni inte nått ut bättre?

– Nej. Vi har ju haft olika typer av kampanjer, men den vi nu sätter igång är oerhört mycket mer omfattande. Det ligger också ett stort ansvar på både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Har de visat intresse?

– Ja, det finns intresse för detta.

Hur agerar ni på DO nu?

– Vi har arbetslivet som ett av våra inriktningsområden de närmsta tre åren och ska göra omfattande insatser för att komma till rätta med detta utifrån den nya lagstiftningen. Bland annat pågår en omfattande informationskampanj. Det går ut ett utskick till samtliga arbetsgivare med mer än 20 anställda just nu.

Agneta Broberg säger sig vara ”väldigt förhoppningsfull” inför de kommande åren. Hon poängterar också att intresset för frågorna har ökat i och med me too.