När Arbetsmiljöverket i våras granskade hur det farliga kvartsdammet hanteras ute på arbetsplatser hittade myndigheten brister på nära tre av fyra företag. Med start i februari ska dammet mätas i stor skala på byggarbetsplatser, rapporterar tidningen Byggnadsarbetaren.

Tanken är att få reda på hur mycket kvartsdamm som förekommer vid olika arbetsuppgifter och om åtgärder för att minska riskerna fungerar. Resultaten ska sedan kunna användas av andra arbetsplatser.

– Målsättningen är att hitta arbetsmetoder som är så säkra som möjligt. Så att man vet att när vi gör vissa åtgärder mot kvartsdammet, då kan vi känna oss trygga. Men för att veta det måste vi först mäta, säger Anna Billgren, arbetsmiljöstrateg på Skanska och initiativtagare till projektet, till Byggnadsarbetaren.

Skanska har fått pengar till projektet från Sveriges Byggindustriers utvecklingsfond. Pengar kommer även från flera byggföretag som ingår i projektet. NCC, Peab, JM och Veiddekke är med, liksom Byggnads och Arbetsmiljöverket. IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet.

Kvartsdamm kan ge stendammslunga och ökar risken för lungcancer och kol. Arbetet skrev i somras om en ny studie som visar att murare och betongarbetare löper trefaldig risk att utveckla ledgångsreumatism. Forskarna misstänker att olika ämnen man andas in, däribland kvartsdamm, kan vara en bidragande orsak.

Mellan 2007 och 2012 avled 17 personer som arbetat med byggverksamhet och där stendammslunga var den enda eller bidragande dödsorsaken, enligt Byggnadsarbetaren.