Regeringen har i dagarna lämnat in en remiss till lagrådet om förändringar av karensdagen. Röstas förslaget igenom i riksdagen är tanken att från och med den första januari 2019 ha ett annat system på plats.

I dag är det en karensdag för alla som gäller. Den som sjukskriver sig får ingen ersättningen under första sjukdagen. Regeringen och Vänsterpartiet anser att det systemet slår orättvist mot yrkesgrupper där många har oregelbundna scheman med mycket obekväm arbetstid, som kvällar, nätter eller som nu kring jul och nyår. Som till exempel personliga assistenter och undersköterskor. För den som blir sjuk på ett arbetspass med många ob-timmar försvinner en stor del av den månadens inkomst.

I stället vill regeringen se ett karensavdrag på 20 procent av snittet för sjuklönen under en vecka. Exakt hur det ska räknas ut lämnar man över till arbetsmarknadens parter att klargöra i kollektivavtalen.