Det styrande socialdemokratiska partiet i Rumänien försöker återigen få igenom ändringar i lagen vad gäller mutor, korruption och maktmissbruk.

Socialdemokrater i landets parlament har lämnat in ett förslag om förändringar i brottsbalken, som bland annat innebär total straffrihet för missbruk av offentlig ställning som orsakar ekonomiska förluster på mindre än motsvarande två miljoner kronor. Det ska heller inte vara brottsligt att utnyttja sin ställning och maktposition för sexuella syften, och straffet för att ta emot mutor och andra korruptionsbrott ska sänkas, enligt förslaget.

Organisationen Transparency International rankar Rumänien som ett av EU:s mest korrupta länder. Bryssel håller ett vakande öga på landets rättssystem, även om EU har lovordat domare och åklagare för deras arbete med att försöka få bort korruption på hög nivå.

Rumänska korruptionsåklagare har utrett hundratals höga tjänstemän och politiker på senare tid. Liviu Dragnea, som leder det socialdemokratiska partiet, har fått sina tillgångar frysta. Om det nu aktuella lagförslaget godkänns kommer det att sätta stopp för en pågående rättegång mot Dragnea.

Rumänien skakades i februari av omfattande protester sedan den socialdemokratiskt ledda regeringskoalitionen föreslagit en liknande lagändring som skulle avkriminalisera vissa korruptionsbrott och frige en del korruptionsdömda politiker. Det ledde till att regeringen tvingades backa.