Sedan flera år har Uber tjänat massor med pengar på att erbjuda en internetbaserad taxitjänst via sin app. Bolaget har hela tiden hävdat att man ”bara” erbjuder en digital tjänst och därför inte behöver omfattas av regler som gäller för taxiföretag.

I många länder har professionella taxichaufförer tröttnat på den här lågpriskonkurrensen från outbildade och oförsäkrade förare. En förening för taxiförare i Barcelona tog saken till domstol 2014. Ärendet hamnade i EU-domstolen som nu slår fast:

”Tjänsten som Uber tillhandahåller genom att sammanlänka individer med icke-utbildade förare är en tjänst inom transportområdet. Medlemsländer kan därför reglera villkoren för den tjänsten.”

Beskedet väkomnas av Europafacket.

– Nu måste Uber erkänna och rätta sig efter den nationella transportregleringen i alla EU-länder. Det betyder att också respektera arbetarnas rättigheter i hela Europa. Vi inbjuder Uber att inleda en dialog om detta, säger Thiébaut Weber, konfederal sekreterare i ETUC.

Även Transportarbetareförbundet och Svenska Taxiförbundet är positiva till domen.

– Uber har länge hävdat att de erbjuder en ”samhällstjänst” som förbinder förare och passagerare som mellanhand via deras app. I själva verket är tjänsten en storskaligt organiserad svarttaxiverksamhet. Det är olagligt, dyrt för samhället och otryggt för resenärerna, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet.

Han anser att EU-domstolens beslut stärker politikerna i det framtida arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige

Beslutet torde få stora effekter på hur Uber regleras i Europa, tror Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

– På sikt hoppas jag att detta kommer att innebära att Uber och liknande plattformsföretag tvingas ta ett arbetsgivaransvar i större utsträckning än vad många av dem gör idag, säger han.

Uber säger dock att domen inte kommer att förändra något i de flesta länder, eftersom man där redan agerar under transportlagarna.

– Däremot är fortfarande miljontals européer förhindrade att använda appar som våra. Vi kommer att fortsätta föra en dialog med städer runt om i Europa för att reglera tjänster som Ubers, säger Uber i ett uttalande.

Bengt Rolfer

Uber

Uber grundades i San Francisco 2009 av entreprenörerna Travis Kalanick och Garrett Cam.

Genom en telefonapp kan kunden ange upphämtningsplats. Chaufförerna i sin tur får information om vart kunden vill åka. Uber har spridit sig över hela världen, bland annat till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företaget har samtidigt varit inblandat i en rad olika kontroverser. Flera länder har utfärdat verksamhetsförbud på grund av illegal konkurrens.

Källa: TT