När du blir sjuk får du till en början ersättning så länge du är för dålig för att klara ditt vanliga arbete.

Men efter 180 dagar med sjuklön eller sjukpenning räcker inte det. För att ha rätt till sjukpenning från och med dag 181 måste du vara för sjuk för att klara något normalt förekommande arbete över huvud taget.

Vad ett normalt förekommande arbete är slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en vägledande dom 2008.

Det handlar om vanliga arbeten på arbetsmarknaden, som kräver ”normal prestation” och bara ”ringa eller ingen anpassning” med hänsyn till den anställdes funktionshinder eller medicinska besvär.

Men nyligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att ta upp två nya ärenden som handlar om vad som ska anses vara normalt förekommande arbete.

I dagarna har Försäkringskassan yttrat sig till Högsta förvaltningsdomstolen i de båda ärendena.

Försäkringskassan skriver till en början att domstolens avgörande får stor betydelse för sjukförsäkringen, genom att avgränsa den arbetsmarknad som människors arbetsförmåga ska prövas mot.

Försäkringskassan ifrågasätter i yttrandet om denna arbetsmarknad ”kan ges en så pass snäv avgränsning” som i domen från 2008. Det påtalas att arbetsmarknaden sedan dess har förändrats.

I dag finns ”varierande möjligheter att arbeta på distans med hjälp av olika tekniska lösningar, lösningar som kan underlätta arbete för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar”, skriver Försäkringskassan.

Försäkringskassan ser också exempel på att kammarrätterna redan har börjat se mer restriktivt på rätten till sjukpenning, just genom att bedöma arbetsförmågan mot en vidare definierad arbetsmarknad.

– Försäkringskassan vill att arbete i hemmet, där man kan byta arbetsställning och ta paus när man vill, ska ses som normalt förekommande arbete. Det upplever nog många som verklighetsfrånvänt, kommenterar Robert Sjunnebo, jurist och enhetschef vid LO TCO Rättsskydd.

Enligt Robert Sjunnebo är det tydligt att Försäkringskassan har gått från att vara en opartisk myndighet till att driva en bestämd linje.

– Försäkringskassan söker alla möjligheter att neka människor sjukpenning.