I år har antalet anmälda arbetssjukdomar efter sexuella ofredanden ökat med 50 procent jämfört med 2016 och 2015.

Och nära tre av fyra av de senaste årens anmälda arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket till följd av sexuella trakasserier har drabbat vård- och omsorgspersonal, som undersköterskor och hemvårdsbiträden.

Mer än var fjärde undersköterska och vårdbiträde var utsatta under 2015 enligt Arbetsmiljöverket, skriver Dagens Nyheter.

Och att kvinnor inom LO-yrken skulle vara särskilt utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen bekräftas av rapporten Sjuk av jobbet som publicerades i juni 2017 av SCB, Arbetsmiljöverket och LO.

Det ska framför allt röra sig om yrken inom vården, omsorgen, samt handeln, hotell- och restaurangbranschen.

Jobb där otrygga anställningar är vanliga, och där många kvinnor ofta ensamma möter kund, gäst eller brukare.

Enligt LO och tjänstemannaförbundet ST, som organiserar statligt anställda, är det grundläggande att stärka anställningstryggheten och avskaffa den allmänna visstidsanställningen för att förbättra situationen för de anställda och på så sätt minska arbetssjukdomarna.

Arbetssjukdomar uppstår efter långvarig skadlig inverkan i arbetet och kan yttra sig i form av exempelvis psykiska besvär, magsår eller hjärtproblem.