Mexico City. Azael Meléndez minns den tornado som i maj 2015 slog till mot hemstaden San Gregorio Atlapulco i utkanten av Mexico City.

−Jag hade aldrig sett något liknande, jag frågade mina föräldrar och de sa samma sak, säger han till IPS.

Tornadon slet upp staket i området. Azael Meléndez menar att klimatförändringarna yttrar sig på det här sättet. Klimatförändringarna och urbaniseringen har lett till att områden förstörts.

Han tillhör en grupp jordbrukare som börjat använda sig av gamla odlingsmetoder som användes av aztekerna långt innan spanjorernas ankomst till Mexiko. Gruppen har odlingar på 1 800 kvadratmeter som ger skördar på 500 kilo varje vecka. Grönsakerna – sallad, broccoli, rädisor, betor och örter – säljs på marknader och köps in av tio lokala restauranger.

Den gamla metoden innebär att små odlingar anläggs i våtmarker. Sammanlagt används de gamla odlingsmetoderna av 5 000 jordbrukare på 750 hektar.

Globalt kan klimatet påverka skördar i mycket större utsträckning i framtiden.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, framhåller hur viktigt det är att bruka jorden på detta sätt och därmed hjälpa jordbrukare med anpassning till klimatförändringar, trygga livsmedelsförsörjningen och bekämpa fattigdomen.

Vattenbrist, instabilt klimat, häftiga regn eller brist på nederbörd, stormar och effekterna av mänsklig aktivitet påverkar ett område som har en avgörande betydelse för livsmedelsförsörjningen och klimatreglering i den mexikanska huvudstaden. Det visar en studie gjord av den internationella miljöorganisationen Earthwatch Institute.

Det är svårt att hitta regioner i landet som inte är påverkade av klimatförändringar. I maj kom en rapport från landets jordbruksdepartement och det nationella institutet för ekologi och klimatförändringar som visar att nederbörden förväntas minska i Mexiko.

I den södra delstaten Chiapas har jordbrukare redan problem med brist på vatten, plötsliga och kraftiga regn, översvämningar samt ökande temperaturer.

−Vi behöver vatten till odlingar. Det gäller inte bara Chipas, utan hela Mexiko, säger Consuelo González som har majsodlingar i Chiapas.

Hon representerar producenter i delstaten och säger att det finns problem med avskogning och dåliga odlingsmetoder i regionen.

Ett varmare och torrare klimat kan minska jordbruksproduktionen.

Eduardo Benítez, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO

Inför klimatmötet i Paris 2015 lämnade Mexiko in sin klimatplan för perioden fram till 2030. Enligt den ska landet satsa på ett diversifierat och hållbart jordbruk. Landet har också lovat att minska sina koldioxidutsläpp med 22 procent till 2030, i förhållande till nivåerna 2013.

−Jordbruket påverkas i hög grad av lokala väderförhållanden och väntas vara väldigt sårbart för klimatförändringar de kommande åren. Ett varmare och torrare klimat kan minska jordbruksproduktionen, säger Eduardo Benítez, vid FAO:s kontor i Mexiko.

På frågan om myndigheter stöttar de jordbrukare som använder sig av gamla odlingsmetoder svarar Azael Meléndez att de behöver mer hjälp i anpassningen till ett förändrat klimat.

−De stöttar oss på vissa sätt, men det är inte tillräckligt, säger han till IPS.

Ett av problemen anses vara bristen på samordning av program, åtgärder och investeringar på lokal, delstats- och nationell nivå.

Emilio Godoy / Nyhetsbyrån IPS