Vad har hänt med Tillitsdelegationen?

Våren 2016 fick delegationen regeringens uppdrag att utreda hur vi ska skrota NPM, New Public management, där anställda i offentlig förvaltning drivits efter tidsstudiemallar, och utreda hur personalen i stället ska kunna mötas av tillit.

Men så många förslag har vi inte sett.

Delegationen skakade till en aning i somras när delegationens forskningsledare Louise Bringselius hävdade att knepet var att få fler bra chefer, som den tidigare SAS-chefen Jan Carlzon, skriver hon, uppenbart utan kunskaper om turerna runt hans managementbok ”Riv pyramiderna” från 1985. Jan Carlzons visdom, samlad i denna 32 år gamla bok, skriven just i NPM:s barndom, ser hon tydligen som gräddan av management-ideologi.

Och då är det ju inte underligt att ingenting har hänt.

I början av december fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv. De ska ge myndigheter stöd för ”att uppnå en mer tillitsbaserad styrning”. Alltså i stort sett samma uppdrag som de redan har.

Kanske är det ett tecken på att regeringen börjar bli otålig. Det är i så fall bra. Delegationens uppdrag är att skrota NPM och föreslå hur tillit ska införas på offentliganställdas arbetsplatser.

Det är allvarligt om Tillitsdelegationens ledamöter inte har förstått att detta och ingenting annat är deras uppdrag.