Magnus Ekblom hade jobbat i nio år som samhällskunskapslärare på Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm när han för några månader sedan blev inkallad på rektorns rum.

– Hon sa att jag skapade oro på arbetsplatsen, att hon inte kunde se att vi kunde samarbeta och att jag skulle gå hem.

Rektorn var ny och Magnus Ekblom var både fackligt aktiv och sedan lång tid skyddsombud på skolan.

Redan tidigt skar det sig mellan de båda då de bland annat hade olika syn på tidigare överenskommelser mellan fackklubben och ledningen.

Magnus Ekblom är också, tillsammans med flera andra lärare på skolan som drivs av skolföretaget Academedia, aktiv i organisationen Elevintresse före vinstintresse, som arbetar för att motverka vinster inom skolan.

Han och kollegan Göran Drougge har skrivit flera debattartiklar där de bland annat kritiserar vinster i välfärden och Academediakoncernen.

Under rubriken ”växande Academedia hot mot demokratin” i Lärarnas tidning, kritiserar de bland annat företagets köp av Praktiska gymnasiets skolor.

Magnus Ekblom gick, på inrådan av facket, tillbaka till jobbet dagen efter att han skickats hem av rektorn.

Under hösten blev sedan han erbjuden en summa pengar för att säga upp sig själv, något han tackade nej till.

Jag blev fråntagen nyckel och dator och blev i princip utkastad. Jag har fortfarande kvar tillhörigheter på skolan. Det var väldigt förnedrande

Magnus Ekblom

Han blev också omvald till skyddsombud av sina kollegor i fackklubben som omfattar de flesta av lärarna på skolan.

För ungefär tre veckor sedan blev han inkallad till rektorn igen.

– Hon sa i princip, Magnus du är avskedad. Jag frågade på vilka grunder och hon svarade ”grovt illojalt beteende”.

Enligt Magnus Ekblom fick han inga konkreta svar på vilket sätt han varit illojal, men han var tvungen att lämna skolan genast.

– Jag blev fråntagen nyckel och dator och blev i princip utkastad. Jag har fortfarande kvar tillhörigheter på skolan. Det var väldigt förnedrande.

Vid den efterföljande förhandlingen var anklagelserna fortfarande diffusa, men något fler, enligt Magnus Ekblom.

– Det handlade om arbetsvägran, att jag agiterat framför eleverna, varit politisk. Jag är lärare i samhällskunskap och självklart pratar jag om politik framför eleverna, men jag har alltid bara drivit Skolverkets och läroplanens mål för utbildningen.

Han tackade återigen nej till att säga upp sig själv för en, den här gången, större summa pengar.

Då drog Academedia tillbaka avskedandet och omplacerade honom till ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm, något de har rätt till rent arbetsrättsligt enligt Magnus Ekbloms fackförbund.

Den 8 januari börjar han på den nya skolan.

– Ja, brödet måste väl till bordet. Men jag hoppas på något sätt att de ska ändra sig, säger han.

Dagen efter att Magnus Ekblom fick lämna skolan berättade rektorn om händelsen för övriga lärare.

Enligt läraren Göran Drougge, som varit med och författat debattartiklarna, förbjöds lärarna att berätta för eleverna om avskedandet, något han struntade i.

Har man inte rätt att diskutera politiska frågor i ett lärarrum? Det är lite uppseendeväckande tycker jag

Göran Drougge

Det ledde till att han också stängdes av från skolan och nu sannolikt också kommer att omplaceras. Enligt honom är stämningen just nu tryckt på skolan.

– Många är ganska tysta och en del är sjukskrivna. Men utan tvekan står den absoluta majoriteten av lärarna bakom oss, säger Göran Drougge.

De båda lärarna berättade i går, tisdag, om händelserna i en debattartikel i Aftonbladet.

I ett svar från företagets kommunikationsdirektör Paula Hammerskog, förnekar man att konflikten handlar om lärarnas åsikter.

”Deras politiska engagemang är ingen nyhet för oss, men i det här fallet är det varken det politiska engagemanget eller åsikterna det handlar om.” skriver kommunikationsdirektören i debattsvaret.

”Problemen är av ett helt annat slag. De uppstår när den politiska agendan tar över i klassrum och lärarrum. Där ska allt fokus ligga på undervisning och elevernas lärande, och det är vår skyldighet att säkerställa att det är så.” skriver hon också.

Problemen är av ett helt annat slag. De uppstår när den politiska agendan tar över i klassrum och lärarrum

Paula Hammerskog

Företaget vill dock inte uttala sig om detaljerna i konflikten eftersom förhandlingarna pågår.

”Det vore djupt oetiskt. Det är givetvis problematiskt när bara en sida kommer till tals, inte minst för skolans rektor som hamnar i skottgluggen utan möjlighet att ge sin bild. Verkligheten är ju aldrig ensidig”, skriver Paula Hammerskog.

Göran Drougge ger dock inte mycket för svaret. Han menar att varken han eller Magnus Ekblom har diskuterat frågan om Academedias vinster med eleverna.

Och att företaget inte ska lägga sig i vad de pratar med sina kollegor om.

– Har man inte rätt att diskutera politiska frågor i ett lärarrum? Det är lite uppseendeväckande tycker jag.

Arbetet har sökt skolans rektor utan framgång.