LO anordnade i dag, måndag den 11 december, ett seminarium om sjukförsäkringen.

Socialminister Annika Strandhäll (S) inledningstalade och lovade att inom kort återkomma med besked om insatser med individen i centrum.

– Jag har hört det här ”inom kort” ganska länge nu, sa Lisbeth Lippe Forsberg, från Solrosuppropet senare under debatten.

Då hade Annika Strandhäll (S) lämnat rummet, hon deltog inte i paneldebatten.

Kritiker från bland annat fackligt håll har den senaste tiden lyft fram bilden av att Försäkringskassan nekar sjukpenning utifrån antaganden om att människor klarar enklare, opreciserade, jobb som inte existerar i verkligheten.

Vidare riktas kritik mot regeringens mål om att snittet år 2020 ska ner till nio sjukdagar per person och år. Det finns en oro för att siffrorna får styra så att målet i sig bidrar till fler avslag.

Annika Strandhäll betonade att det siffersatta målet är ett samhällsmål som inte ska påverka bedömningen av individer.

– Men all verksamhet måste styras och det gör man på väldigt många olika sätt, fortsatte hon och jämförde med nollvisioner bland annat för trafiken.

Rätten till sjukpenning ska omprövas efter 90 respektive 180 dagars sjukskrivning. Annika Strandhäll pekar på att dessa prövningar nu verkligen utförs i högre grad än tidigare och att det bidrar till att fler nekas sjukpenning.

– Och det är först när ett regelverk tillämpas som bristerna syns.

Ministern menar att den typen av fall som debatterats, där enskilda kommit i kläm, visar på ett behov av fortsatt översyn.

– Jag vill ha en sjukförsäkring där individen kan förstå de beslut som fattas om sjukpenning, sa hon på seminariet, men konstaterade samtidigt att det inte kommer betyda att alla blir nöjda.

Hon riktade kritik mot bristande samverkan:

– Jag är väldigt trött på stora myndigheter som inte klarar att samarbeta.

I debatten fick paneldeltagarna senare frågan om vad de har för visioner om sjukförsäkringen.

– Att så få som möjligt ska behöva vara där. Min utgångspunkt är att människor med arbetsförmåga ska vara på arbetsmarknaden, inte i sjukskrivning, sa Johan Forssell (M), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Han önskar specialiserade handläggare på Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår på Arbetsförmedlingen. Han vill också skärpa sjukförsäkringens tidsgränser.

Dels genom att återinföra den bortre gräns som togs bort förra året, dels genom kortare tidsgränser i rehabkedjan för psykiska diagnoser.

– Om jag fick önska skulle vi ha en sjukförsäkring utan tidsgränser, sa i stället Lisbeth Lippe Forsberg från Solrosuppropet, som organiserar sjukskrivna personer.

Robert Sjunnebo från LO-TCO rättsskydd och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson pratade båda om att individen måste få sina förutsättningar prövade mot verkliga, existerande jobb.

– Med det här luddiga regelverket kan alla vara friska, sa Torbjörn Johansson om nuläget.