Under den senare delen av hösten har Metoo-uppropen avlöst varandra. Kvinnor i en lång rad branscher har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier som de utsatts för.

Under fredag eftermiddag den 8 december träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) arbetsmarknadens parter för att diskutera vad som kan göras.

En av dem som deltar i mötet är Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande.

– Vi kommer att trycka på att det är en arbetsmiljöfråga, säger hon till TT.

Berit Müllerström vill bland att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes i fjol ska förtydligas så att det framgår att det ska göras riskanalyser när det gäller sexuella trakasserier.

– Riskerna ser ju lite olika ut beroende på var man jobbar. Det är ju inte bara från kollegor eller chefer som man kan bli utsatt, i många av våra branscher kan man också bli utsatt av kunder eller brukare.

Hon säger att efter riskanalysen ska det även göras en handlingsplan som visar vilka åtgärder som vidtas för att det inte ska förekomma sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Vid mötet deltar även representanter från exempelvis TCO, Saco och Svenskt Näringsliv.

Fredrik Gunér/TT