Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Av bilder från olycksplatsen framgår att de fem deltog i julpyntandet på ett torg i byn, där en offentlig julgran sattes upp. De tros ha dött omedelbart av elchocken.

Soy 502 och andra lokala medier rapporterar att samtliga offer verkar ha varit unga män.