Ytterligare en bransch lägger nu fram sitt upprop i Metoo-rörelsen. Socialarbetarnas #orosanmälan publiceras i Göteborgs-Posten. De kräver en arbetsmiljö fri från sexism, sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp.

De som står bakom uppropet vittnar om att trakasserier och kränkningar sker både på arbetet och fritiden och att chefer systematiskt väljer att ignorera det som sker.

”Dessa osynliggöranden är ett hån mot oss som utsätts och skapar en miljö där det är okej att kränka och trakassera sina kollegor. Det visar också på den extremt låga förväntan som finns på att manliga socialarbetare ska bete sig på ett respektfullt sätt”, skriver initiativtagarna.

Det är en bild som delas av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), som ansvarar för socialtjänsten.

Vittnesmålen är upprörande, men det är väldigt modigt av yrkesgruppen att träda fram, anser hon. De arbetsvillkor som finns i socialtjänsten ha mycket att göra med att det är en kvinnodominerad grupp.

Om man blir utsatt för trakasserier så kan det bli svårare att få sin röst hörd i en förvaltning där man inte tillhör den mest prioriterade gruppen, framhåller Regnér.

– Det blir allt mer fokus på ledarskap och vad det innebär att vara en kompetent chef i ett modernt Sverige. Då gäller det att arbetsgivaren tar lagstiftning och regelverk på allvar. Men det räcker inte. Man måste tydligt signalera att jämställdhet är grundläggande i vår organisation. Det måste bara genomsyra verksamheten, säger Åsa Regnér till TT.

Facebookgruppen där socialarbetarna delat sina berättelser startades den 17 november och samlade på en vecka 11 000 medlemmar, varav cirka 200 skickade in och delade sina vittnesmål.

– Metoo visar att vi har ett allvarligt problem när det gäller maktstrukturer där män främjas för att de är män. Det är det hela jämställdhetsarbetet måste motverka. Ibland får jag känslan av att man måste uppfinna allt från början. Men vi har arbetat länge med jämställdhet i Sverige. Det finns metoder för det och hur man ska göra för att främja jämställdhet, säger Åsa Regnér.