Att psykisk ohälsa ökar, särskilt bland kvinnor, konstateras gång på gång.

Forskaren Lena Thunande Sundbom vid högskolan i Gävle, som nyligen lagt fram en avhandling om depression, kön och läkemedel, anser att vården och statistiken missar en del.

Kvinnor diagnostiseras dubbelt så ofta som män med depression. Och äter mer antidepressiva läkemedel.

När Lena Thunander Sundbom i sin avhandling lät kvinnor och män själva skatta sitt mående visade sig män vara mer deprimerade, men använde inte läkemedel.

Medan kvinnor skattade sig mindre deprimerade, men använde mer läkemedel mot depression.

Dubbelt så många kvinnor tog antidepressiva läkemedel, fast de inte rapporterade depression.

– Kvinnor har alltid medicinerats, vi hade ju Valium, ”mother´s little helper”, sedan kom Prozac, som skulle hjälpa kvinnor genom vardagen. Ingen vinner på det här. Om kvinnorna får för mycket läkemedel så får de också mer biverkningar. Och män, vars problem kanske egentligen är psykiska, får aldrig den hjälp de behöver då ingen hittar dem, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt henne så tas hänsyn till kön i vissa diagnoser, men inte vid depressioner.

– Egentligen vet man att depression ser olika ut hos män och kvinnor. De diagnoskriterier som finns är ju enligt kvinnors symtom, då det traditionellt varit kvinnor som haft dessa bekymmer.