Under hashtaggen #inteförhandlingsbart ställer sig kvinnor bakom ett upprop mot sexuella trakasserier i den fackliga världen.

I artiklar i tidningen ETC vittnar kvinnor om sådana trakasserier inom IF Metall.

– Jag ser allvarligt på det och det är just därför vi vill vidta åtgärder för att det ska vara känt i hela organisationen och ända ut till varje arbetsplats hur vi hanterar sådana här ärenden, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Hon välkomnar metoo-rörelsen och säger att det ”uppenbart finns en risk” för att sexuella trakasserier inte tas vidare eller tystas ner.

De utsatta kvinnorna upplever att förbundet försökt tysta ner. I ETC:s artiklar är det två män som pekas ut och i båda fall har utredningar gjorts och männen har lämnat sina poster.

HRF Stockholm-Gotlands tidigare ordförande Jenny Bengtsson, som håller i uppropet, säger till Arbetet att det inte räcker långt att flera kvinnor i LO-toppen i en debattartikel skriver om att förbunden ska ha nolltolerans.

Marie Nilsson instämmer i att det inte räcker.

– Det är därför vi har ägnat hösten till att planera nya insatser, utöver de jämställdhetsutbildningar som vi sedan länge jobbar med.

IF Metalls förbundssekreterare Anna Jensen Naatikka säger att en handfull fall har nått central nivå de senaste åren och att alla har hanterats.

Två kvinnor från Kommunal har känt sig trakasserade på kursgården Runö.

Både Kommunal och IF Metall, där männen kom ifrån, utreder fallen.

IF Metalls utredare har frågat kvinnorna hur mycket alkohol de hade druckit.

– Ofta skuldbeläggs kvinnorna för hur mycket de hade druckit. Anledningen till att frågan ställdes var för att skulle de här killarna påstå att tjejerna var väldigt berusade så hade vi haft belägg för att det inte var så, säger Anna Jensen Naatikka.

Vad hade hänt om kvinnorna hade druckit mycket alkohol?
– Det hade inte förändrat sakfrågan över huvud taget. Det här var mer för att ha på fötterna om anklagelserna skulle komma.

Anna Jensen Naatikka tror att den tystnadskultur det vittnas om delvis kan bero på att utredningar görs av en liten grupp och inte kommuniceras, av hänsyn till offren.

– Men uppenbarligen har vi ett sådant problem i vår organisation eftersom kvinnor vittnar om det.

IF Metall har sett över sina rutiner i och med metoo.

– Nu är vi tydliga med att det ska upp en nivå. Händer det saker på klubbar ska avdelningen kopplas in. Sker det på avdelningar ska det upp centralt.

Finns det en risk att det stannar, och inte förs vidare?
– Vi ska ringa till alla 1 300 klubbordförande och prata om det här. Och förbundet centralt ska också informeras i varje fall. Förhoppningsvis så stannar det inte.