Tre procents tillväxt både i år och nästa år. Det spår LO-ekonomerna i sin nya rapport Ekonomiska utsikter.

– Det är glädjande att vi ser en stark tillväxt såväl i Sverige som i Europa. Det är framför allt export och investeringar som driver på tillväxten, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson i ett pressmeddelande.

Ekonomerna tror också på en fortsatt positiv utveckling när det gäller sysselsättningen.

– Arbetsmarknaden har potential att utvecklas betydligt bättre än vi tidigare trott, säger Ola Pettersson.

LO-ekonomerna tycker dock att politikerna måste ta större hänsyn till fördelningsfrågor i sin ekonomiska politik för att minska inkomstklyftorna.

– Vi anser att om man höjer a-kassan och skatterna på kapitalinkomster och förmögenheter, så skulle det få den bästa fördelningspolitiska effekten. Det är bra reformer för ökad jämlikhet, säger Ola Pettersson.