Det är riskabelt att vara bemanningsanställd, i alla fall om man jämför med personal i andra anställningsformer.

Bemanningsanställda drabbas av olyckor dubbelt så ofta som andra och i snitt skadar sig fler än 20 bemanningsanställda på jobbet varje vecka, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Nu satsar myndigheten på en informationskampanj till de, ofta unga, anställda i branschen. För att lyckas har man försökt att hitta nya kanaler.

Bland annat annonserar man på Youtube, Twitter och spelströmningssajten Twitch.

– Vår förhoppning är att nå de anställda som ofta är unga, säger Heli Aarnipuro, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot bemanningsbranschen.

20 skadar sig i veckan

  • Varje vecka skadar sig 20 bemanningsanställda
  • Dubbelt så många bemanningsanställda, än de med andra anställningsformer, som skadar sig på jobbet
  • De flesta är unga män (30% av anmälningarna 2011-2015 var under 25 år, varav 76% var män)
  • Bemanning är vanligt inom industri och tillverkning och det är också där som de flesta olyckor sker.
  • Andra branscher där många olyckor sker med truck är transport och magasinering samt handel.
  • Introduktionen till de bemanningsanställda är ofta bristfällig och man vet att det finns ett samband mellan skador och otydlig introduktion.
  • Alla anställda löper 4-6 gånger högre risk att skada sig under sin första månad på jobbet, jämfört med den som arbetat i mins ett år, enligt en kanadensisk studie.
  • De vanligaste anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro hos bemanningsanställda är fallolyckor, olyckor med fordon och handhållna verktyg, som främst orsakas av hala golv, truckar och knivar.

Källa: Arbetsmiljöverket.