– Det är denna tolkning vi måste förhålla oss till när vi handlägger nyanländas ansökningar om permanent uppehållstillstånd, berättar en handläggare på Migrationsverket som vill vara anonym.

I regeringens proposition om den nya lagen står att subventionerade anställningar inte ”bör” vara grund för permanent uppehållstillstånd. Men i Migrationsverket rättsliga ställningstagande står det inte längre ”bör” utan ”ska inte”.

Det rättsliga ställningstagandet ska hjälpa handläggarna att fatta beslut.

Och ”skapa enhetlighet i prövningen” och garantera rättssäkerheten för den enskilde.

Enhetligt är det. Av de hundra första fall där människor sökt permanent uppehållstillstånd med arbetet som grund som Arbetet granskat har närmare hälften en statligt subventionerad anställning, som instegs- eller nystartsjobb.

Det innebär att de inte fick permanent uppehållstillstånd och inte heller kan överklaga beslutet.

Ali Sido klarade alla jobbkrav – utom ett

Politik

– Varför skickar regeringen signalen att arbete är en väg in i samhället samtidigt som arbete också kan vara ett hinder för permanent uppehållstillstånd? frågar sig den anonyma handläggaren.

Johanna Lindblad Ó Duinnín, expert på Migrationsverkets rättsenhet, anser att det inte finns så mycket utrymme för tolkning.

– Vi tolkar inte regeringens ”bör” som att en subventionerad anställning i vissa fall kan täckas in och i andra fall inte göra det. Det ligger i linje med hela försörjningskravet i skrivningen, att man ska kunna försörja sig själv. Och har man en subventionerad anställning är det någon annan som gör det.

Sänder inte staten dubbla budskap när man samtidigt säger att subventionerade anställningar är vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända?

– Jag förstår den synpunkten, men det är en fråga för lagstiftaren, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín.

Arbetet har upprepade gånger försökt få svar på just den frågan från både migrationsminister Heléne Fritzon och socialförsäkringsutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli, båda socialdemokrater.

Ingen av dem har låtit sig intervjuas.

Men Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm anser att subventionerade anställningar ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd.

– Inte minst eftersom man uppmuntrar människor att kunna komma in på arbetsmarknaden genom den typen av anställningar. Risken är också att människor i ren desperation för att känna den trygghet ett permanent uppehållstillstånd innebär tar ett arbete som man är överkvalificerad för, och som kan tränga bort andra på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen ska under nästa år analysera om den tillfälliga lagstiftningen lett till det.

Fotnot: Arbetet har gått igenom Migrationsverkets hundra första prövningar av den nya lagen om rätt till permanent uppehållstillstånd med arbete som grund.

4 fall från högen

212 kronor för lite i lön

Man, född 1974: ”Du har inkommit med ett yttrande från relevant fackförbund. I yttrande konstateras att din lön ligger under den kollektivavtalsenliga normen. Migrationsverket har kontrollerat att yttrandet stämmer överens med aktuellt kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet ska lönen ligga på 22 212 kronor medan din lön är 22 000 kronor. /…/ Du kan därför inte få permanent uppehållstillstånd.”

Sämre villkor än i kollektivavtal

Kvinna, född 1979: Hon har skickat in avtal om tillsvidareanställning, lönebesked, arbetsgivarintyg, uppgifter om försörjning, yttrande från facklig organisation, underrättelse till Skatteverket, försäkringsanmälan, brev från Fora.

”Av yttrande från berörd fackliga organisation, Hotell- och restaurangfacket, framgår att villkoren är sämre än de villkor som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket. Vidare framgår att lönen är i sin ordning, men att kollektivavtal saknas. Du kan därför inte få permanent uppehållstillstånd.”

6,91 fattas från timlön

Man, född 1985: ”Minimilönen som gäller för din yrkesgrupp är 21 042 kronor per månad, vilket motsvarar 121,63 kronor per timme. Din timlön på 114,72 kronor timmen är därmed lägre än minimilönen som följer svenska kollektivavtal eller praxis inom ditt yrke. Mot denna bakgrund kan du därför inte få permanent uppehållstillstånd.”

Äger för liten andel

Man, född 1994: ”Sökande måste visa att han eller hon äger minst 50 procent av företaget och att det kan visas med aktiebok eller handelsbolagsavtal. Enligt inlämnad uppgift från aktiebok och enligt egen utsago äger du 40 procent av företagets verksamhet. Du kan därför inte få permanent uppehållstillstånd.”