Arbetet skrev i förra veckan om att Byggnads anklagar företaget Tage och söner för att ha hanterat anställda som ensamföretagare på ett storbygge i Borås. Det innebär att arbetarna inte omfattats av kollektivavtal. Enligt Byggnads är problemet med att arbetare anlitas så här växande i branschen.

– Det är ett stort problem som våra stora rikstäckande företag hjälper till med, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Han uppger att storbolagen bidrar till att så kallade ”falska egenföretagare” kommer in på arbetsplatserna via underentreprenörer. I fredags presenterade också regeringen direktiv till en statlig översyn av F-skattesystemet, där ingår bland annat att se över hur utbrett användandet av just ”falska egenföretagare” är.

Arbetet har pratat med förhandlingscheferna på två av de rikstäckande bolagen; Skanska och Peab.

Urban Alm på Peab har uppfattningen att företaget och Byggnads egentligen är ganska överens om vad som gäller.

– Vi kan inte bygga vår verksamhet på att ta in F-skattare, det är helt ogörligt, det funkar inte, säger han.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Han konstaterar att ensamföretagare anlitas i vissa fall men att stora byggen generellt inte kan styckas upp i så små delar att enskilda företagare får ansvar för var sin del.

Vidare hänvisar han till att det finns gränser som ska följas för vem som är företagare och vem som är anställd.

Avgörande är, som Arbetet tidigare skrivit, hur självständig arbetaren sammantaget är gentemot uppdragsgivaren.

– Jag tycker att det är rätt tydligt, säger Urban Alm.

Han tycker inte att det är ett generellt problem att företagarbegreppet missbrukas, även om det förekommer.

– Det ska inte vara så att man har en pool av enmansföretagare som hanteras som en hel grupp, säger han och konstaterar att Peab har avbrutit samarbeten med ett par företag som har bemannat sina entreprenader på det sättet.

Jonas Andé, förhandlingschef på Skanska, betonar att det inte är fel med enmansföretagare i sig.

– Men vi tar givetvis avstånd från situationer där man på något sätt försöker skapa enmansföretag för att kringgå lagstiftning, säger han.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Inte heller han tycker sig se någon ökande eller omfattande diskussion med facket om den här problematiken.

– Jag har jobbat på Skanska i tio år och de tillfällen då vi diskuterat det får plats på en hand, säger han.

Han konstaterar att det också kan handla om kulturella skillnader, att synen på arbetstagarbegreppet är annorlunda i till exempel Storbritannien.

Skanska har begärt att brittiska företag gör om sina anbud på jobb i Sverige så att personalen blir anställd i stället för anlitad som enmansföretagare.