Arbetet skrev igår om tvisten mellan Byggnads och Tage och söner som blossat upp efter att företaget anlitat enmansföretagare på ett storbygge i Borås.

Facket hävdar att företagarna i praktiken arbetat som anställda och ska omfattas av kollektivavtalet.

Samma typ av tvister är återkommande. Det finns företag som har som affärsidé att förmedla enmansföretagare. Vi kan i dag berätta om två exempel:

A1 Staff – vill diskutera norm med LO

I våras blossade en tvist upp på ett måleriföretag i Dalarna. Målareförbundet ansåg att de polska enmansföretagare som jobbade för företaget var så osjälvständiga att de var att betrakta som anställda.

Under hösten förlikades fack och arbetsgivare, vad förlikningen innehåller vill de inte kommentera.

Målarna var förmedlade via bolaget A1 Staff. ”All vår arbetskraft är egna företagare och registrerade i EU” skriver företaget på sin hemsida.

Där uppger de att fördelar med att anlita arbetskraft via bolaget är bland annat priset och att man kan få arbete utfört utanför ordinarie arbetstidsramar.

Bakom bolaget står Alexander Broch. Han har länge funnits med i debatten om förmedling av ensamföretagare och har företrätt bland andra Andreassons åkeri i uppmärksammade tvister med staten, kring just arbetsgivaransvar för egenföretagare.

Han säger att han har kontaktat LO-ledningen för att initiera en diskussion om att skapa en norm för företagares villkor.

– Det finns ju en möjlighet att starta frivilliga normer, det behöver inte vara lagstiftade normer, säger han.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson bekräftar att han tagit emot mejlet, men vill inte ta ställning till förslaget utan säger att han skickat det vidare inom LO.

Hantverksfabriken – omdebatterat bolag uteslutet ur BI

Växjöföretag har irriterat facket i nästan tio år. Samtidigt har det gång på gång anlitats av bland andra Peab. Nu uppger Peabs förhandlingschef Urban Alm att samarbetet är avbrutet då Peab inte står bakom deras sätt att arbeta med att anlita F-skattare.

Förra året låg omsättningen på 28 miljoner kronor, antalet anställda var noll. De som arbetat på bolagets entreprenader har varit polska företagare. Byggnads har hävdat att arbetarna borde betraktas som anställda på Hantverksfabriken.

Redan 2008 försökte facket driva den linjen förhandlingsvägen, utan framgång. Samma år skrev tidningen Byggvärlden om hur företagarna från Hantverksfabriken jobbade vidare när de svenska arbetarna på samma bygge gick hem för dagen.

– För mig var det ganska nytt att organisera F-skatt på det sättet. Och ur fackföreningssynpunkt, eller med tanke på den svenska modellen, var det ju inte så att man ropade hej och tyckte det var bra, säger Byggnads ombudsman Håkan Bellenby i Växjö om när han först träffade på företaget.

Nio år senare hoppas han att det snart kommer nya regler som förtydligar gränsen mellan anställda och företagare, som resultat av samtal om ordning och reda som pågår mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Oberoende av detta har Hantverksfabrikens förutsättningar förändrats i år. Företaget har nämligen uteslutits ur Sveriges Byggindustrier.

– Jag kan inte svara på några frågor om varför, men jag kan bekräfta att de är uteslutna, säger arbetsgivarorganisationens förhandlingschef Mats Åkerlind.

Det går alltså inte att veta om uteslutningen beror på arbetssättet med egenföretagare, men en konsekvens är att bolaget nu saknar kollektivavtal. Därmed har de svårt att anlitas som underentreprenör.

Enligt Byggnads har det lett till att uppdragsgivare som tidigare anlitade Hantverksfabriken nu börjat anlita egenföretagarna direkt.

Nu pågår överläggningar mellan facket och dessa företag.

Arbetet har sökt Hantverksfab­riken för kommentarer. ”Vi avstår från att delta i intervjun” skriver vd Fredrik Skoglund i ett mejl.