– I det läge som vi befinner oss och som världen ser ut så är det viktigt att Europa tar större ansvar för vår egen säkerhet och att vi samordnar oss, säger Margot Wallström (S) i Bryssel.

Pesco beskrivs som ett ”permanent strukturerat samarbete” — vilket i praktiken innebär att deltagarländerna tillsammans ska driva olika typer av projekt för att exempelvis bättre samordna material och utbildning.

Sverige är exempelvis öppet för fler gemensamma vinterövningar i norr.

– Det vi har pratat om så här långt handlar till exempel om att använda Vidsel när vi pratar om det militära och att man gör fler övningar där. Och jag tror också att vi kan hitta en del civila inslag där vi kan dela med oss, säger Wallström, som tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist (S) i dag deltar i undertecknandet i Bryssel.

Totalt väntas minst ett 20-tal länder skriva på direkt. Utanför står tills vidare främst Storbritannien och Danmark, som har EU-undantag på säkerhetsområdet.

Vad Pesco rent konkret ska bestå av återstår ännu att reda ut. Dagens undertecknande ska följas av ett formellt startbeslut i december.

Då väntas man även kunna presentera åtminstone grundlinjerna i några av de första gemensamma projekten.

Saker som nämnts är bland annat samarbete kring sjukvårdsresurser i olika fältinsatser och allehanda typer av utbildning.

– Vi har i hela processen hävdat att det civila måste komma in så att man kan använda alla instrument som EU har — både militärt och civilt och politiskt, säger Wallström, som inte oroas för att Pesco ska utvecklas till EU-armé eller liknande.

– Vi menar ju att det här är fullt förenligt med den militära alliansfriheten. Vi tycker det är bra att EU också visar att man vill sluta sig samman och samarbeta och faktiskt koordinera bättre det vi redan gör. Vi skulle kunna bli en riktigt viktig global aktör, både civilt och militärt, säger utrikesministern i Bryssel.

Wiktor Nummelin/TT