Den 8 november landar Donald Trump i Peking för sitt första Kinabesök i egenskap av USA:s president. Trump och hans kinesiske motsvarighet Xi Jinping ska sätta sig ned för att diskutera bland annat ländernas handelsavtal och deras hållning till Nordkorea.

Det finns tecken på att USA:s växande otålighet i bägge frågorna kommer att mötas med en vilja att förhandla. Förra veckan uttryckte Kinas USA-ambassadör Cui Tiankai, citerad i South China Morning Post, sin övertygelse om att samtalen kommer att få ”betydelsefulla resultat”, och att ett handelsöverskott inte gynnar Kina i längden.

Ambassadören sade också att han förväntar sig att Xi och Trump kommer att nå ytterligare överenskommelser för att stävja de nordkoreanska kärnvapenförsöken.

Från kinesiskt håll finns det även förhoppningar om att Vita huset ska återansluta sig till Parisavtalet, något som uttrycktes av Xie Zhenhua, Kinas chefsförhandlare i klimatfrågor, vid en presskonferens förra veckan. Xie fastslog även att den kinesiska regeringen kommer att fullfölja sina klimatåtaganden ”till 100 procent, vad som än händer”, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina.

– Kina har mycket att vinna på att vara proaktiva i klimatfrågan. För dem handlar det också väldigt mycket om andra frågor som ekonomi, hälsa och luftföroreningar. Kan man dessutom ta ifrån USA statusen som världsledare så gör man gärna det också, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, till TT.

För ett decennium sedan gick Kina om USA som landet med högst utsläpp av koldioxid. De senaste åren har den kinesiska regeringen försökt få bukt med problemet genom att begränsa bruket av kolkraftverk, något som har resulterat i att landets koldioxidutsläpp har hållit en jämn nivå sedan 2013, enligt en ny utsläppsrapport från EU-kommissionen.

Nyligen meddelade även landets vice industriminister Xin Guobin att arbetet med en tidsplan för ett försäljningsstopp av fordon som drivs av fossila bränslen har påbörjats.

– När Kinas ekonomi gick med raketfart gick också landets utsläpp upp väldigt snabbt. Då gjordes den strategiska bedömningen att det var bättre att satsa på ekonomisk utveckling och att strunta i klimatet, säger Tjernström.

– Men det visade sig få en massa andra följdverkningar i form av hälsopåverkan och luftföroreningar och smog, vilket har lett till stor intern kritik. Det har säkert bidragit till att de har valt att ligga mer i framkant i klimatfrågan nu.

Patrick Stanelius/TT

 

 

 Trump i Kina

Några av de förväntade samtalsämnena under Donald Trumps Kinabesök:

Nordkorea: Ett av Trumps huvudmål är att få Kina att sätta hårdare press på Nordkorea med hjälpa av strikta sanktioner som har klubbats igenom i FN:s säkerhetsråd. Kina står för mer än 90 procent av utrikeshandeln med Nordkorea och ytterligare sanktioner rör bland annat import av kol, textilier och fisk samt oljeleveranser.

Handelsavtal: Trump ämnar minska USA:s handelsunderskott med Kina. "Amerikanska företag måste ta sig förbi oerhörda hinder för att få tillgång till den kinesiska marknaden. Presidenten har för avsikt att ändra på den situationen", säger en talesperson för Vita huset till nyhetsbyrån Reuters.

Klimat: Kina är villigt att utöka sitt samarbete med USA i klimatfrågan, trots att Donald Trump meddelat att han drar sig ur Parisavtalet. "Kina har gjort klart att vi är villiga att förstärka samarbetet med USA inom områden som grön energi, energi- och resursminskning, kolförvaring och annan forskning", säger Xie Zhenhua, Kinas chefsförhandlare i klimatfrågor, enligt nyhetsbyrån Nya Kina.