Det är en status som berövar dem rättigheter, identitet, utbildning och ofta jobb.

Den största statslösa befolkningen är muslimska rohingyer, där över 600 000 människor har flytt till Bangladesh undan våldet i Burma.

UNHCR uppmanar regeringar att upphöra med diskrimineringen och låta människor få tillhöra landet där de föds.