I ett land där många brottslingar aldrig döms borde det ibland kännas hopplöst att arbeta som domare, men inte för Yassmín Barrios.

– Rättsväsendet har förbättrats och med små resurser har vi lyckats döma fall som sedan blivit vägledande för andra länder också.

I över 20 år har Yassmín Barrios arbetat som domare och försökt skipa rättvisa i hemlandet Guatemala. För andra gången besöker hon Stockholm, denna gång inbjuden av Diakonia.

Det mest kända fallet hon haft är när hon i maj 2013 dömde Guatemalas tidigare diktator Efraín Ríos Montt för folkmord och brott mot mänskligheten som utfördes under inbördeskriget som tog minst 250 000 människoliv under åren 1960-1996.

Domen var unik, för det var första gången en tidigare statschef dömdes för folkmord i en nationell domstol. Efraín Ríos Montt dömdes till 80 års fängelse men delar av rättsprocessen underkändes av Guatemalas författningsdomstol.

Domen står fortfarande fast, men en ny rättegång har inletts, denna gång i en annan av Guatemalas fyra högriskdomstolar.

Och för Yassmín Barrios har den personliga säkerheten ökat.

– Jag har haft poliseskort till och från jobbet sedan 2001 och sedan 2013 har jag också livvakter från domstolen.

Under åren har Yassmín Barrios fått mängder av hot. Värst var det 2001 när hon var assisterande domare i rättegången för mordet på den katolske biskopen Juan José Gerardi som mördades av tre militärer som hade en präst till medhjälp.

– Några kastade granater mot mitt hus. Men lyckligtvis lever jag idag. Det vara bara husfasaden som förstördes och vatten- och elledningar.

I Guatemala är den patriarkala kulturen fortfarande väl utbredd. Det kan vara en orsak till de mängder av hot som Yassmin Barrios får, tror hon.

– På ett sätt är kvinnor mer utsatta i vissa yrken för det arbete vi utför. Tack och lov är det numera fler kvinnor som är domare idag än när jag började.

Men på grund av omfattande korruption och straffrihet är förtroendet för rättssystemet lågt. Sedan 2007 har den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, CICIG, hjälpt landets nationella myndigheter för att minska den utbredda straffriheten i landet.

– Förtroende ökar, men det är en process som tar tid. Nuförtiden är rättssystemet mer transparent än för 20 år sedan. Idag kan vem som helst ta del av en rättegång och bilda sin egen uppfattning om ett fall. Det är bara i bland som vi dömer inför lykta dörrar, till exempel i våldtäktsfall, för att värna om offren.

De fyra högriskdomstolar som finns i Guatemala får döma de svåraste rättegångarna, som rör droghandel, penningtvätt, mord och brott mot mänskliga rättigheter.

– Tyvärr är korruption fortfarande väl utbredd i vårt land och det påverkar alla sektorer. Det är som trädrötter under jorden. Det bästa vore att utrota korruptionen helt, men så länge det inte går gäller det att hugga av rötterna så att de inte sprider sig.

2014 fick Yassmín Barrios ta emot priset International Women of Courage Award som delas ut av USA:s utrikesdepartement till modiga kvinnor som gjort stora insatser inom sin yrkesroll.

– Priset gav mig ökad respekt för mitt yrke och för rättsapparaten. Men jag ser mig som en normal kvinna som älskar livet och frihet.