I år är det 25 år sedan FN:s generalförsamling skrev in i resolutionen 47/196 att 17 oktober årligen ska uppmärksammas som en internationell dag för att utplåna fattigdom.

Drygt 673 miljoner människor lever just nu i extrem fattigdom, vilket är 9 procent av den globala befolkningen om knappt 7,5 miljarder. Men andelen extremt fattiga beräknas nästan halveras kommande 15 år. Till år 2030 finns det 441 miljoner människor som lever i extrem fattigdom, vilket då är 5 procent av den globala befolkningen som kommer att uppgå till 8,5 miljarder.

Siffrorna ovan ingår i en databas, World Data Lab, som finansieras av tyska regeringen och som inkluderar fakta från flera internationella organisationer, såsom FN, Världsbanken och IMF. Som extrem fattigdom menas den andel av befolkningen som lever på mindre än 1,9 amerikanska dollar per dag, cirka 16 kronor.

Solidaritet och värdighet står som tema för årets Internationella fattigdomsdag. Dessa värden ingår också i FN:s utvecklingsmål inom Agenda2030 med det övergripande målet om att utrota fattigdom.

FN:s mål som är inkluderade i Agenda 2030.

FN:s generalsekreterare António Guterres säger i en film att det har gjorts enorma framsteg vad gäller att bekämpa fattigdom sedan 1990-talet.
– Ingen ska lämnas utanför. Vi ska lyssna på människor som lever i fattigdom och agera tillsammans med dem.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.