– Jag blir ledsen och förvånad, sa Daniel Gullstrand, arbetsmarknadsexpert på Unionen.

– Fluffigt och insinuant, fyllde LO:s arbetsmarknadschef Malin Wreder i.

Omdömena från de fackliga organisationerna var inte nådiga när Svenskt Näringslivs nya rapport om framtiden för Sveriges skyddsombud debatterades på tisdagseftermiddagen. Ett förslag som organisationen presenterade i en debattartikel på arbetet.se under dagen.

– Tillräckligt många har signalerat en oro för att vi inte bara ska sitta och titta på, svarade Carina Lindfelt, arbetsmarknadschef på Svenskt Näringsliv.

I rapporten, där organisationen bland annat intervjuat ett antal arbetsgivare och skickat enkäter till tusen företagare, beskrivs det nuvarande regelverket för hur skyddsombud väljs och fungerar på svenska arbetsplatser som föråldrat och otidsenligt.

Systemet kom till för 40 år sedan då arbetsmarknaden dominerades av stora företag med hög facklig anslutningsgrad. I dag är företagen både fler och mindre, och färre av medarbetarna är med i facket.

I rapporten slås fast att ”tillräckligt många” av arbetsgivarna tycker att systemet med skyddsombud fungerar dåligt i dag för att reglerna ska behöva ändras. Bland annat menar man att facket har för stor makt att stoppa utnämningar av skyddsombud vilket gör att den lämpligaste inte alltid väljs, samt att systemet med regionala skyddsombud inte fungerar bra.

Besöken från de regionala skyddsombuden kan, enligt rapporten, ”upplevas som ett intrång” och skyddsombuden upplevs också ”syssla med medlemsvärvning” och ”agera som inspektörer från Arbetsmiljöverket”.

Enligt dagens lagstiftning har facket, om det finns på arbetsplatsen, företräde att välja vem som ska bli skyddsombud. Det vill Svenskt Näringsliv ändra på så att valen av skyddsombud från första början sker bland alla anställda, utan vetorätt från facket.

Man vill också helt ta bort de regionala skyddsombuden och ersätta dem med oberoende arbetsmiljörådgivare under Arbetsmiljöverket. Den tredje förändringen Svenskt Näringsliv vill se är att lagkravet på skyddsombud på arbetsplatser med fler än fem anställda slopas.

I stället vill man att behovet av skyddsombud ska vägas mot vad ”arbetsförhållandena kräver”.

Förslagen sågas av både Unionen och LO.

– Förslagen innebär att partsmodellen försvagas. När parterna rullar ut rullar myndigheten in. Det leder till mer detaljstyre, mer myndighetskontroll och sämre samverkan, säger Daniel Gullstrand från Unionen.

Malin Wreder från LO håller med.

– Det är inte realistiskt att tro att arbetsmiljöarbetet skulle fortsätta att drivas på ett sätt som gynnar arbetstagaren om man kopplar bort det fackliga inflytandet, säger hon.

Tomas Kullberg är regionalt skyddsombud på Byggnads. Han är också kritisk till förslaget som han menar ger mer makt åt företagen att själva bestämma vem som blir skyddsombud. Skyddsombud utan fackligt medlemskap saknar också juridiska stöd och den utbildning medlemskapet för med sig, menar han.

– Det innebär egentligen att arbetsgivaren kan sätta vem som helst som skyddsombud och att våra kamrater hamnar i en beroendeställning. Då blir man bara en papperstiger, och det är inte lagstiftarens tanke.

Men Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv är inte orolig för att skyddsombuden skulle bli allt för lojala mot arbetsgivarna om man tog bort fackets företräde vid valen.

– Det viktigaste, oavsett om man har en facklig hatt eller inte, är att man är klar över vad rollen innebär. Skyddsombudet företräder arbetstagaren och i det ingår att tala om vad som fungerar och inte fungerar.

Kan man inte se stödet från facket som en garant för att man vågar göra det?
– Jag tror det ligger mycket mer hos individen än i medlemskapet. En del är duktiga på att kliva fram och säga ifrån, en del skulle aldrig göra det.

Jämförelse

Dagens regler:

• På arbetsplatser med fler än 5 anställda ska det finnas skyddsombud.

• Skyddsombud utses av facket om sådant finns på arbetsplatsen.

• Regionala skyddsombud utses också av facket och företräder arbetstagare på arbetsplatser där det inte finns några lokala skyddsombud, men bara om det finns fackligt anslutna på arbetsplatsen.

Svenskt Näringslivs förslag:

• Ta bort sifferkravet på hur många anställda som behövs för att skyddsombud ska krävas.

• Låt alla medarbetare utse skyddsombud utan fackets inblandning.

• Ta bort de regionala skyddsombuden och ersätt dem med oberoende arbetsmiljörådgivare.