Abdulrahman Adbullah är supernöjd med den så kallade Volvosteget. – Stämningen är bra och jag får hjälp av arbetskamraterna för att lära mig, säger han.

Diskussioner pågår mellan LO och arbetsgivarna om en modell för att få in nyanlända på arbetsmarknaden.

Förhoppningen är att kunna enas om en modell och att kunna sluta branschvisa avtal. På Volvo har man redan kommit en bit på vägen.

– Det här är jätte-, jätte-, jättebra, säger Abdulrahman Adbullah, som hänger över en svart ställning på monteringslinjen för stora lastmaskiner på Volvo i Arvika.

Det är en superstruktur som han sätter ihop och på den monteras stora silverfärgade ljuddämpare.

Det är svårt att beskriva hur bra det är

Abdulrahman Adbullah

– Det är svårt att beskriva hur bra det är. Stämningen är bra och jag får hjälp av arbetskamraterna för att lära mig, säger han.

Abdulrahman Adbullah har kommit till Sverige från staden Daraa i södra Syrien.

I Syrien arbetade han med grafisk design och studerade engelsk litteratur på universitet i Damaskus.

Jeanette Widén är HR-chef på Volvo CE i Arvika. Hon fick idén till att lotsa nyanlända in i företaget när hon tillsammans med andra företrädare för lokala företag besökte undervisningen i svenska för nyanlända.

– Det slog mig att bland dem som satt där kan Volvos framtida platschef och våra framtida ingenjörer och montörer finnas, säger hon.

Resultatet blev Arvikamodellen, som utarbetades av Volvo och ett annat företag på orten.

Den innebär att nyanlända under ett år studerar svenska och teori under halva sin arbetstid och har praktik resten av tiden. Volvos första grupp på fyra personer var klar med sitt år av Arvikamodellen i våras.

– Jag hoppas jag kan stanna så länge som möjligt här på Volvo, säger Abdulrahman Adbullah.

De fick alla jobb hos Manpower för att hyras ut till Volvo. Jeanette Widén berättar att Volvo nu försöker sätta samman en ny grupp som ska delta i Arvikamodellen.

Det är nyanlända som fått uppehållstillstånd som kan omfattas av Arvikamodellen. Och under studie- och praktikåret får de etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Peter Nordahl arbetar med ett projekt för hela Volvokoncernen, som syftar till att ta hand om nyanlända. På koncernnivå kallas det för Insteget.

– Mitt uppdrag är att skapa en modell som kan användas på alla våra 12 anläggningar runt om i landet.

Peter Nordahl säger att det finns ett behov att hjälpa nyanlända och undersöka vilka som kan bli anställningsbara. Tanken är att modellen ska vara klar sista mars nästa år.

Jag tycker det är rimligt att företaget bidrar på det här sättet

Jan-Olov Carlsson, ordförande IF Metall Volvo Lastvagnar Umeå

Arvikamodellen har spritts inom Volvo och på Volvo lastvagnar i Umeå har fack och företagsledning diskuterat vidare. Resultatet är ett avtal, som kallas Volvoklivet- och det bygger på Volvosteget som vänder sig till arbetslösa unga.

Än har Volvoklivet inte kommit i gång. Men det kommer att innebära att de nyanlända får en visstidsanställning och lön under tolv månader och att de under den tiden ägnar sig åt teori och praktik.

– Det känns kul att vi har det här avtalet. Jag tycker det är rimligt att företaget bidrar på det här sättet, säger Jan-Olov Carlsson, ordförande för IF Metall på Volvo lastvagnar i Umeå.

Morten Andersson, Abdulrahman Adbullah och Lars Pettersson trivs i varandras sällskap under arbetet.

Abdulrahman Adbullah i Arvika berättar att familjen nyligen fått sitt första barn. Hans fru tar hand om den sex månader gamla flickan.

– Och jag hoppas jag kan stanna så länge som möjligt här på Volvo, säger han.

Willy Tunér är ordförande för IF Metall på Volvo i Arvika. Han gillar Arvikamodellen och säger att det är viktigt att jobba för en bättre människosyn.

Han berättar att de nyanlända lett till ett mycket stort engagemang bland klubbens medlemmar.

– Jag är överraskad över allt som gjorts. Det har varit så mycket. Allt från att bjuda hem de nyanlända till att övningsköra med dem, säger klubbordföranden.

Volvosteget

• Volvos variant av det centrala yrkesintroduktionsavtalet.

• Det vänder sig till arbetslösa mellan 18 och 24 år och det är en olvos variant av det centrala yrkesintroduktionsavtalet. Det vänder sig till arbetslösa mellan 18 och 24 dagar år och det är en visstidsanställning under tolv månader.

• De som antas till Volvosteget omfattas av Teknikavtalet och de får en lön på runt 18 000 kronor i månaden.

• Volvosteget innehåller både teori och praktik för att göra det möjligt för arbetslösa att få jobb.

• Enligt Volvo får åtta av tio jobb efter Volvosteget.

Bakgrund

75 000 nyanlända befinner sig i etableringsfasen. Det är Arbetsförmedlingen som har etableringsuppdraget och det omfattar dem som fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhörig till någon av dessa.

Etableringsåtgärderna syftar till att ordna utbildning och de vänder sig till dem som är mellan 20 och 65 år. Åtgärderna omfattar även dem som är 18-20 år och saknar föräldrar i Sverige. Ersättningen i etableringsfasen är 308 kronor per dag under fem dagar i veckan.