I fjol nekades 68 utländska städare förlängt uppehållstillstånd eller fick avslag på ansökan om förlängt arbetstillstånd. I år är siffran hittills redan uppe i 101 personer, enligt tidningen Fastighetsfolket.

En förklaring kan vara att Migrationsverket börjat göra fler efterkontroller för att upptäcka om arbetsgivare verkligen anställt personen i fråga och att rätt lön och försäkringar ges, något som kan leda till färre beviljade ansökningar.

Zia Lodin, ombudsman på Fastighets, vill se en förändring av lagen. Detta för att den anställda inte ska straffas för arbetsgivarens misstag.

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin anser att det borde vara Migrationsverkets ansvar att försäkra sig om att arbetsgivare följer ingångna avtal.

På Migrationsverket, däremot, menar man att myndigheten inte är en tillsynsmyndighet och att de anställningserbjudanden som arbetsgivaren skickar in med ansökan om arbetstillstånd inte är bindande.

Enligt myndigheten är det fackens roll att se till att arbetstagare får den lön de har rätt till.

Om personen inte är medlem i facket får man driva en egen process mot arbetsgivaren, poängterar myndigheten.

Att felaktig lön kan få stora konsekvenser är något som Norman Sikder från Bangladesh har upplevt.

För sex år sedan fick han sitt första arbetstillstånd för att jobba som städare i Stockholm. Men det blev avslag från Migrationsverket när han efter två år ansökte om förlängt tillstånd.

Det var svårt att sätta press på arbetsledaren, han kunde ju bara säga att jag kunde söka mig någon annanstans om jag klagade

Noman Sikder

Anledningen: hans inkomst hade periodvis varit för låg. Företaget som Norman Sikder jobbade på hade betalat ut lägre lön än vad som stod i anställningsavtalet.

Efter att ha utvisats till Bangladesh fick han nytt arbetstillstånd och kom i mars i år tillbaka för att jobba för samma arbetsgivare.

Den arbetsledare som hade betalat för lite i lön till Norman Sikder fick sparken, skriver Fastighetsfolket.

– Det var svårt att sätta press på arbetsledaren, han kunde ju bara säga att jag kunde söka mig någon annanstans om jag klagade, säger Noman Sikder från Bangladesh till tidningen Fastighetsfolket.

Regeringen har tillsatt en utredning för att få till förändringar som gör att arbetstagaren inte straffas när arbetsgivaren gör misstag.

Den ska lämna förslag senast 31 december i år, och till våren väntas regeringen lämna ett skarpt förslag, en proposition, till riksdagen.