Inför ett par hundra åskådare läste 22 författare och skribenter upp antinazistiska texter utanför Domkyrkan på lördagsförmiddagen. Flera lyfte fram författares utsatthet och ordets roll i motståndet mot nazism.

Lisa Bjurwald som är en av initiativtagarna till Ord för motstånd och medmänsklighet, som manifestationen kallas, förklarade att det är just ordet som ska ta plats, och inte de deltagande författarna.

Bland de medverkande fanns bland andra Maria Küchen, Karolina Ramqvist och Maria Sveland. Men också Arbetets politiske redaktör Martin Klepke.

Martin Klepke läser Ture Nermans ledartext ”Hitlers helvetesmaskin”.

Han läste ur en ledartext med rubriken ”Hitlers helvetesmaskin” som skrevs 1939 av Ture Nerman.

– Det intressanta med den här texten är att Ture Nerman fortfarande hoppas att kriget ska kunna undvikas och att nazismen kan falla i Tyskland. Den här texten gjorde att Ture Nerman dömdes till en månads fängelse som han avtjänade på Långholmens fängelse i Stockholm.

Alla texter som lästes upp av de 22 författarna och skribenterna har valts ut av Lisa Bjurwald och Maria Küchen.

Samtidigt som den antinazistiska manifestationen tog plats utanför Domkyrkan spärrades gator av kring Svenska Mässan dit NMR ska marschera under sin demonstration på lördagen efter lunch. Och tusentals motdemonstranter rörde sig mot området Heden där det pågår ytterligare antinazistiska manifestationer.

Martin Klepke betonar hur viktig Ture Nermans text är, trots sina år på nacken.

– Den här texten riktar en varning till dem som tonar ned hotet från nazisterna och förväxlar hotet mot demokratin med yttrandefrihet.