Det är ett parti med vind i ryggen som håller stämma i Malmö på torsdag.

Det går uppåt i alla möjliga mätningar. Men visst blåser det även från andra hållet.

Precis efter splittringen mellan allianspartierna i synen på misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) sa partiledaren Annie Lööf i en intervju med DN att de borgerliga partierna ”så fort som möjligt” måste enas i regeringsfrågan.

Annars finns risk att just den frågan överskuggar själva politiken, menade hon.

Men vilken är Centerpartiets jobbpolitik? De flesta förslag som partistyrelsen vill driva är kända sedan tidigare men nu samlas de i reformprogrammet under vinjetten ”Låt inte Sverige klyvas”.

Helt klart blir programmet efter att C-ombuden sagt sitt och motionerna har hanterats.

Här listar Arbetet några av jobbförslagen som kan bli centrala för partiet i kommande valrörelse.

  1. Inträdesjobb. I augusti presenterade Alliansen en ny anställningsform som riktar sig till nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieutbildning. Lönen ska ligga på 70 procent av ingångslönen med ett tak som gör att månadsinkomsten maximalt blir 14 700 före skatt. De resterande 30 procenten av arbetstiden ska gå till utbildning. Samtidigt slopas arbetsgivaravgiften för företagen under de tre år som man kan ha anställningen.
  2. Alla asylsökande ska få jobba. ”I dag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd inte får arbete”, skriver partistyrelsen. Den vill istället att grundregeln ska vara att alla asylsökande får arbete. Partistyrelsen är kritisk mot att en asylsökande i dag måste beviljas undantag och att hindren in på arbetsmarknaden är höga. Det måste göras en översyn av hur svårt det är att öppna ett bankkonto och få tillgång till Bank-id, står det i programmet.
  3. Inför en proportionalitetsprincip för konflikter. ”För att inte riskera Sveriges konkurrenskraft behöver arbetsgivare och facken bli mer jämlika”, skriver partistyrelsen som anser att konfliktreglerna skapades i en tid när fackens relativt svaga position behövde stärkas. I dag är situationen det omvända, menar C-styrelsen. Därför tycker man att en proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter ska införas. ”Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassa till dagens förhållanden”.
  4. Inför en arbetsförmedlarpeng. En stor del av ansvaret för att matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt ligger på Arbetsförmedlingen, slår Centerpartiets partistyrelse fast. Den vill ”konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen” och släppa in privata, ideella och kommunala aktörer som får hjälpa de arbetslösa. Hur stor pengen blir ska avgöras utifrån den arbetslösas tid i arbetslöshet, utbildning, hälsotillstånd och ”historia på arbetsmarknaden”. Till skillnad från tidigare system med jobbcoacher och etableringslotsar påpekas att pengen enbart ska delas ut vid ”varaktigt jobb och över en längre tid”.
  5. Tillsätt en arbetsmarknadskommission. Likt den så kallade Lindbeck-kommissionen som tillsattes av regeringen Bildt på 90-talet för att hitta vägar ur den ekonomiska krisen, vill partistyrelsen nu tillsätta en ny expertkommission. Målet är ”ett omtag kring reglerna på arbetsmarknaden” för att få till en anpassning till dagens förhållanden. Här ingår en reformerad arbetsrätt, där Centerpartiet som ett första steg vill att alla företag med upp till 50 anställda undantas från turordningsreglerna, ett förslag som presenterades under Almedalsveckan. På sikt vill partiet avskaffa turordningsreglerna helt.

Fler förslag i korthet

Stärk möjligheten till omställning. En generös a-kassa behövs till en början, men den ska trappas ner snabbare och innehålla tydliga tidsgränser.

Grön skatteväxling. Sänk skatten på arbete, höj skatten på annat, som miljöskadliga utsläpp och konsumtion.

Bygg ut yrkeshögskolan. Längre tillstånd, mer resurser och fler platser till Yrkeshögskolorna.

Reformera SFI. Den som behöver lära sig svenska ska få en SFI-peng, som liknar dagens skolpeng och får sedan välja mellan utbildningsanordnare.

Avskaffa vissa subventionerade anställningar. De subventionerade anställningar som fungerar dåligt ska avskaffas till förmån för ”de mer effektiva nystartsjobben”.

Sänkta arbetsgivaravgifter. För de som får sitt första jobb ska arbetsgivaravgiften tas bort de första två åren.

3 motioner på C-stämman

• Centerpartiets ungdomsförbund CUF vill se en ”smalare men vassare arbetsmarknadspolitik”, bland annat genom att avskaffa den lagstadgade 40-timmarsveckan. Inom ramarna för EU:s maxnivå på 48 timmar bör arbetsmarknadens parter själva få bestämma. Ungdomsförbundet vill även helt avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Partistyrelsens svar: Föreslår avslag. På sikt vill man avskaffa turordningsreglerna helt, men först vill man tillsätta en kommission för att göra ett ”omtag av reglerna på arbetsmarknaden”. Men att frångå 40-timmars arbetsvecka vill inte partistyrelsen, systemet är flexibelt redan i dag, menar den.

• Doris Rudén i Fyrbodal vill ta bort flerbarnstillägget i barnbidraget och begränsa barnbidraget till max tre barn. Argument: ”Visa respekt för den miljöpåverkan som vi människor har” och ”ta vårt ansvar för en balanserad befolkningsutveckling i världen”.

Partistyrelsens svar: Föreslår avslag. ”I Sverige är inte överbefolkning ett akut problem och begränsning av födslar är därför inte aktuellt.”

• Distriktet Stockholms stad vill att partiet verkar för att utreda hur dagens ekonomiska bistånd, socialförsäkringar, a-kassa, studiemedelssystem och pensionssystem med mera kan ersättas med ett ”grundtrygghetssystem” som ska vara lika för alla.

Partistyrelsens svar: Föreslår avslag. ” Den grundtrygghetsersättning som motionären beskriver är något som Centerpartiet vill undvika eftersom vi tror på människors individuella styrka och att vi alla är individer med skiftande behov. Centerpartiet tror inte på en utformning liknande ”medborgarlön”.

Centerpartiets stämma 2017//

28/9-1/10 i Malmö på Clarion Hotell & Congress