Samma vassa grus har skavt i arbetsgivarförhandlarnas skor sedan industrin tecknade avtal i mars: LO:s krav på låglönesatsning.

Möjligen har fackliga förhandlare snarare känt att kravet gett studs i steget mot förhandlingarna, men väl där har frågan inte varit lätt att lösa.

LO menar att industrins avtal satte en norm med extra lönepåslag för alla heltidslöner på under 24 000 kronor i månaden, ett påslag som inte ska betalas med andra eftergifter i avtalen.

Arbetsgivarsidans linje är att facken måste ge upp annat av värde för detta. Värdet av lösningarna i avtal tecknade hittills beskrivs olika av fack och arbetsgivare.

I veckan är frågan aktuell bland annat i och med att Samhallsavtalet, som omfattar runt 20 000 Samhallsanställda, löper ut på lördag.

I dag, tisdag, fortsätter förhandlingarna. Almegas avtalsansvarige förhandlare Per Gradén konstaterar att låglönesatsningen är den stora frågan.

– Det är ju det alla kollektivavtalsområden har haft som största frågan på agendan när man förhandlar med LO-förbunden, så är det även här.

Han säger att LO:s krav på extra lönepåslag till alla som tjänar under 24 000 kronor är en särskilt stor utmaning på Samhallsavtalet, eftersom en majoritet av de anställda har en lön under den gränsen.

Per Gradén vill inte gå in på vilka villkorsförändringar man önskar men konstaterar att arbetsgivarnas inställning är att man ska få annat i utbyte om man satsar extra på de lågavlönade.

– Vi vet ju att LO-parterna anser att man inte ska betala något för det här. Vi menar att man måste titta på förändringar i avtalet, säger han.

Vi vet ju att LO-parterna anser att man inte ska betala något för det här

Per Gradén, Almega

Han tror ändå att man ska komma överens innan avtalet löper ut. De närmsta dagarna visar det sig om man begär frivillig medling, något som varit tradition på avtalsområdet.

På den fackliga sidan finns sju förbund som är bundna av Samhallsavtalet. Ett av dem är Fastighets, som har runt 5 500 medlemmar på avtalsområdet.

– Jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta en lösning för att teckna ett nytt avtal, säger deras ombudsman Joakim Oscarsson.

Är det något som är särskilt besvärligt?
– Det är svårt att säga just nu vad som är besvärligt i och med att det sker förhandlingar och vi har lite olika intressen av vad vi vill ha igenom.

Han vill inte kommentera läget för kravet på låglönesatsning.

IF Metall är det förbund som har flest medlemmar på avtalsområdet.

Deras avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä sa förra veckan till tidningen Dagens Arbete att man tänkte på de Samhallsanställda när man gjorde LO-samordningen och att inget säger att de ska undantas från låglönesatsningen.

Enligt Dagens Arbete förbereder sig facken på konflikt.

De övriga LO-förbunden som är parter i avtalet är GS, Handels, HRF, Kommunal och Seko.