– Det var här, mer än någon annanstans som renässansen inleddes, konstaterade premiärminister May när hon inledde sitt tal i Florens.

– Vi har det inom oss att göra fantastiska saker. Vi kan skapa en bättre och ljusare framtid för alla våra folk — och det är det jag vill fokusera på i dag, sa premiärministern och konstaterar att folk ser med såväl spänning som oro på det brittiska utträdet.

Theresa May konstaterade att migrationskrisen och terrorhoten är exempel på frågor som behöver ett fortsatt internationellt samarbete.

– Vi lämnar kanske EU — men vi lämnar inte Europa, betonade hon.

Premiärministern förklarade det kommande brittiska utträdet med att väljarna vill att besluten ska fattas närmare, av personer som är direkt valda av dem.

– Det här betyder inte att vi vänder ryggen åt Europa eller vill att EU ska misslyckas. Även om förhandlingarna ibland varit tuffa så har vi gjort konkreta framsteg i flera frågor.

May vände sig också direkt till de många EU-medborgare som bor i Storbritannien.

– Vi vill att ni stannar! Vi håller er högt! De garantier jag ger er kring era rättigheter är verkliga, sa May och lovade bland annat att brittiska domstolar ska kunna ”ta hänsyn” till utslag i EU-domstolen.

Vad gäller den framtida relationen till EU förklarade May — som väntat — att hon varken tror på ett EES-avtal för Storbritannien, i stil med det som exempelvis Norge har, eller ett frihandelsavtal, i stil med det som nyligen undertecknats med Kanada.

– Vi kan göra något mycket bättre än så! Låt oss vara kreativa.

Samtidigt manar hon till skapandet av ett nytt sorts ”partnerskap” vad gäller säkerhet och diplomati.

– Det är vår avsikt att jobba så nära EU vi kan för att skydda våra folk. Storbritannien är fullständigt inställt på att fortsatt skydda EU:s säkerhet.

Storbritannien kommer att sluta vara EU-medlem den 29 mars 2019, konstaterade Theresa May och uttalade som väntat att hon därefter vill se en övergångsperiod för att underlätta utträdet.

– Jag vet att framför allt företagen skulle välkomna den sortens säkerhet, säger hon — och trycker samtidigt på att övergångsperioden behöver vara strikt begränsad till maximalt två år.

Hon lovade också — som väntat — att Storbritannien under övergångstiden kommer att uppfylla sina budgetåtaganden till EU.