BRYSSEL. När Arbetet Global träffar Luca Visentini på Europafackets huvudkontor i Bryssel är det ett par veckor kvar till tyska valet.

Tyskland, som är motorn i den europeiska ekonomin, väcker många känslor. Särskilt när vi pratar om hållbar tillväxt.

För att minska arbetslösheten, som är fortsatt hög i många europeiska länder, krävs statliga investeringar, menar Luca Visentini. Men inte ens Tyskland, med en låg arbetslöshet och bra drag i statskassan väljer att investera.

– De har ett otroligt överskott. Fler investeringar skulle kunna stimulera den offentliga sektorn i landet men även ge en dominoeffekt på andra länder, säger Luca Visentini.

Han rör runt, runt, med en liten sked i sin espresso.

– Just nu är det bara två länder som investerar, Sverige och Belgien. Det måste till en riktig förändring för ökad tillväxt.

I Tysklands fall handlar det mycket om vem som blir nästa finansminister efter valet 24 september, förklarar Luca Visentini.
– Om Wolfgang Schäuble fortsätter tror jag inte att landet antar en expansiv investeringspolitik. Men om det blir någon annan, så kanske.

Läs också – Pensionsfonder på tur i världsfackets klimatkrig 

Vid sidan av arbetet med att pressa på fler länder att öka sina statliga investeringar, vill Europafacket också se ett införande av en fond som samlar överskott från EU-budgeten.

Luca Visentini ser med spänning på utvecklingen i Tyskland efter valet 24 september.

– Det finns redan en halv biljon euro tillgängligt inom EU. Nu är frågan vad vi gör med pengarna? En fond kan ge medlemsländerna möjlighet till nya investeringar även om de inte har ett överskott i statsbudgeten.

Men investeringar är inte allt, Europafacket oroas också över löneläget.

–Lönerna sänktes rejält under finanskrisen. Nu, när det finns en liten återhämtning i ekonomin bör lönerna höjas för att öka produktiviteten och konkurrenskraften. Där lönerna sänks, minskar också produktiviteten, det visar alla studier.

Luca Visentini ger sig återigen på Tyskland.

– Av alla länder som har lagstadgad minimilön är det endast Frankrike som har en minimilön som når upp till 60 procent av medianlönen, vilket rekommenderas av Europarådet. Tyskland har stort utrymme i budgeten att höja sin minimilön.

Men även länder som inte har lagstadgad minimilön bör höja lönerna, menar Europafacket.

– Kanske ännu viktigare för oss är att länder med kollektiva förhandlingar, som Sverige, bör förnya sina kollektivavtal med betydande löneökningar.

Det här är Europafacket

Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, heter på engelska European Trade Union Confederation, ETUC.

Den bildades 1973 sedan Europeiska fria fackföreningsfederationen och EFTA:s fackliga kommitté slagits samman. LO var en av de organisationer som var med och grundade Europafacket.

Europafacket består i dag av 95 medlemsorganisationer från 36 länder och representerar totalt cirka 60 miljoner löntagare i hela Europa.