De båda möttes på den mottagning som Trump gav för FN-ländernas stats- och regeringschefer på ett hotell på Manhattan. Vad som hade kunnat stanna vid ett handslag och ett par artigheter blev ett samtal på några minuter.

Statsministern tog upp Nordkorea och underströk vikten av att hitta en diplomatisk väg ur krisen, erfar TT. Han lyfte också Sveriges möjligheter och vilja att bidra till en lösning.

Trump ska ha sagt att han var öppen för inspel från Sverige — som är invald medlem i FN:s säkerhetsråd och dessutom har en diplomatisk relation med Nordkorea.

Det hela beskrivs som ett samtal i god ton.

Tidigare på dagen chockerade USA:s president världen genom att från talarstolen i FN:s generalförsamling varna för att USA kommer att tvingas ”totalförstöra” Nordkorea om inte Pyongyang backar från sina kärnvapenambitioner. Han manade alla länder att samarbeta för att isolera regimen tills den upphör med sitt ”fientliga beteende”

– Raketmannen (Nordkoreas Kim Jong-Un) har tagit sig själv och sin regim på ett självmordsuppdrag, sade Trump när han höll USA:s anförande i den allmänna debatten

Löfven, som är i New York för FN:s högnivåvecka, tog även upp Sveriges vilja att bidra till avspänning efter Pyongyangs upprepade robottester med FN:s generalsekreterare António Guterres tidigare i veckan.

Det här är Förenta Nationerna

Förenta Nationerna bildades under andra världskrigets slutskede. FN-stadgan undertecknades av 51 medlemsländer sommaren 1945 och 24 oktober samma år trädde den i kraft. I dag har FN 193 medlemsländer.

Arbetet leds av generalsekreteraren, just nu portugisen António Guterres, och bygger till stor del på FN-stadgan. FN:s tredje generalsekreterare, svensken Dag Hammarskjöld, beskrev organisationens syfte så här: "FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen utan för att rädda den från helvetet."

Viktiga kammare där beslut fattas är generalförsamlingen, säkerhetsrådet och FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc).

Källa: FN