I helgen berättade regeringen och Vänsterpartiet om man är överens om att höja taket i sjukförsäkringen.

Det innebär att cirka 275 000 personer får höjd sjukpenning när förslaget träder i kraft 1 juli 2018.

Fler kvinnor än män påverkas, eftersom kvinnor är mer sjukfrånvarande än män.

– Det här är ett viktigt steg. Flera av våra försäkringar har under lång tid tyvärr blivit urgröpta. Den moderatledda regeringen sänkte taket i sjukförsäkringen. Nu tar vi för första gången på tio år steget att höja taket, sa socialminister Annika Strandhäll (S) till Sveriges Radio i söndags.

Med förslaget infriar Socialdemokraterna sitt vallöfte från 2014 – att höja prisbasbeloppet från 7,5 till 8.

Prisbasbeloppet är något som bestäms årligen av regeringen och som används för att beräkna olika förmåner. Beloppet anpassas efter prisutvecklingen i samhället.

I kronor hamnar det nya taket på en månadslön på 30 333 kronor jämfört med dagens 28 438 kronor.

Flera av våra försäkringar har under lång tid tyvärr blivit urgröpta

Annika Strandhäll, (S)

De som tjänar över 28 434 kronor i månaden får alltså mer i sjukpenning än tidigare med det nya förslaget, som ska träda i kraft 1 juli 2018.

De som tjänar över 28 434 kronor och upp till det nya taket får med förslaget 80 procent av sin inkomst i sjukpenning.

I praktiken handlar det om att den som får mest i sjukpenning nu kan få 775 kronor per dag i stället för 725 kronor för 2018.

50 kronor mer om dagen alltså, eller 350 kronor mer i veckan, eftersom Försäkringskassan räknar på sjudagarsveckor. Beloppen är före skatt.

Socialdemokraternas ambition, som slogs fast i valrörelsen 2014, ligger fast. På sikt ska inkomsttaket höjas till tio prisbasbelopp.

Men när det ska ske kommer det inga besked om i budgeten, enligt regeringskansliet.

Budgetbeskedet är ett steg mot att återställa inkomsttaket till den nivå som gällde före alliansregeringens sänkning 2007. Då hade föregående S-regering precis infört en höjning av taket till tio prisbasbelopp.

Ett tak som endast hann gälla i ett halvår innan sänkningen gjordes.

Regeringen ser ett problem med att systemet urholkas när prisutvecklingen som styr beräkningen av sjukpenning inte följt reallöneökningarna, därför menar man att inkomsttaket behöver höjas.

Även de som tjänar mer får del av en höjning av inkomsttaket, eftersom de får högre sjukpenning på inkomster upp till det nya taket.

Sjukpenning

• Sjukpenning är det du får om du inte kan jobba för att du är sjuk. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan efter att du i 14 dagar fått så kallad sjuklön av arbetsgivaren.

• Förslaget beräknas kosta en miljard per år, men kommer i kommande budget budgeteras för 500 miljoner kronor eftersom ändringen börjar gälla vid halvårsskiftet.